TMA4245 Statistikk våren 2021

Ofte stilte spørsmål

Vennligst les informasjonen nedenfor før du sender e-post til koordinator, faglærer eller øvingslærer.

Emnekoder

Emnet mitt heter TMA4245 Statistikk. Hvorfor er det mange av ressursene som også har emnekoden TMA4240 Statistikk?

Emnet Statistikk undervises både i høstsemestret og i vårsemestret. I høstsemestret har emnet koden TMA4240 og i vårsemestret TMA4245. Disse to emnene har samme innhold og vi har derfor laget felles ressurser (øvinger, temasider, videoer) for disse to emnene. Det avholdes også felles kontinuasjonseksamen for de to emnekodene.

Eksamen

Hvordan blir eksamen? Blir det skoleeksamen eller hjemmeeksamen?

Eksamen blir en digital hjemmeeksamen i Inspera 14.05.2021 klokken 09:00–13:00. Denne eksamen teller 100% og den blir vurdert med bokstavkarakter.

Øvingsopplegg og eksamen

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent samtlige av kravene listet under:

  • Minst 4 av 6 de elektroniske øvingene godkjent fra Blokk 1. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 4 av 6 de elektroniske øvingene godkjent fra Blokk 2. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
  • Minst 3 av 6 skriftlige innleveringer godkjent, hvorav minst 1 fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2.

Hva er lov å ha med på eksamen?

  • Alle hjelpemidler er lov på digital hjemmeeksamen. Vi anbefaler bruk av Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag eller Fagbokforlaget) som finnes på Akademika. Merk at kommunikasjon av oppgaver og spørsmål rundt oppgaver ikke er lov under eksamenstiden.
  • Man trenger bare enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30SCASIO fx-82ES PLUS, CITIZEN SR-270X, CITIZEN SR-270X College eller HP30S. Du står fritt til å gjøre utregninger med dataverktøy slik som R, Python eller MATLAB, men en del oppgaver vil kreve at du viser utregning for hånd.

Hvordan sjekker jeg antall godkjente øvinger?

Antall godkjente innleveringer sjekker du i Blackboard. Her finner du en oversikt over både godkjente og ikke godkjente skriftlige innleveringer. Hvor mange elektroniske øvinger du har fått godkjent kan du sjekke i STACK.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke fikk nok godkjente øvinger?

Du må ha en gyldig grunn for ikke å ha nok godkjente øvinger. Ta kontakt med øvingslærer straks hvis problemer oppstår. Ikke vent til i slutten av semesteret med å kontakte øvingslærer!

Jeg meldte meg opp sent i kurset, og kan ikke få nok godkjente øvinger, hva gjør jeg?

Ta kontakt med øvingslærer snarest!

Jeg tar opp igjen statistikk, er øvingsopplegget godkjent?

Hvis du fikk lov til å ta eksamen tidligere, er øvingsopplegget automatisk godkjent, og du får ta eksamen i år også dersom du er oppmeldt. Dette gjelder for begge fagkodene (TMA4240 og TMA4245). Hvis du vil dobbeltsjekke, må du kontakte instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etg, Sentralbygg 2).

Vi anbefaler deg likevel å følge dette semesterets øvingsopplegg.

Elektroniske øvinger

Hvordan fungerer STACK?

I STACK finner dere under emnet TMA4245 elektroniske øvinger som legges ut hver uke. Disse øvingene består av 6 spørsmål (potensielt med delspørsmål), som hovedsakelig består i å regne ut tallsvar. Du kan umiddelbart teste om du har fått rett svar ved å trykke på "Sjekk". Tallene i oppgaveteksten genereres tilfeldig for hver student, men du vil få de samme tallene hver gang du går inn i øvingen, såfremt du ikke avslutter forsøket.

Hvordan sjekker jeg om øvingene er godkjent?

Når du avslutter den elektroniske øvingen får du umiddelbart beskjed om øvingen er godkjent eller ikke. For å få godkjent øvingen må du ha rett svar på 4 av 6 oppgaver. Du kan også sjekke hvert svar underveis, så du vil vite før du avslutter om du har nok riktige svar.

Lagres riktige svar på STACK-øvingene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Du kan gjøre så mange forsøk du vil, både på hver oppgave, og øvingen som helhet. Hvis du lukker øvingen uten å avslutte den vil svarene være lagret hvis du åpner øvingen på nytt, så slik kan du fortsette hvis du ikke rekker å gjøre hele. Avslutter du øvingen og får "Ikke godkjent" vil svarene være lagret om du prøver på nytt. Husk at du kan sjekke om svarene dine er rett så ofte du vil, så du trenger ikke avslutte øvingen før du vet helt sikkert at du har nok riktige svar.

Hva skjer hvis fristen går ut uten at jeg har avsluttet øvingen?

Når fristen går ut sendes automatisk alle påbegynte besvarelser inn. Hvis du har gjort nok til å få godkjent, men glemte å avslutte, vil altså øvingen din bli godkjent allikevel.

Jeg får feilen "Redirect loop detected" i STACK, hva gjør jeg?

Dette kan skje hvis du åpner STACK i nettleseren i Blackboard. Forsøk å gå inn direkte i den egentlige nettleseren din.

Skriftlige innleveringer

Hvordan leverer jeg de skriftlige innleveringene?

Skriftlige innleveringer i TMA4245 skal leveres elektronisk i Blackboard. Her ligger oppgavene for øvingen og du har mulighet for å laste opp besvarelsen. Selve øvingene og tidsfristene finner dere også her.

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør regneoppgavene med penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Når du leverer besvarelsen skal den lastes opp som PDF, ikke som .docx e.l. Dette er fordi studentassistentene som skal lese øvingen din ikke nødvendigvis har samme tekstbehandlingsprogram som deg, og det blir dermed umulig for dem å åpne dokumentet. En PDF kan derimot åpnes av alle. Bruk for eksempel www.freepdfconvert.com til å gjøre om til PDF og www.pdfmerge.com til å samle mange PDF-filer til en fil.

OBS: Sørg for at skriften er tydelig. Bruk gjerne penn på hvitt ark (uten linjer eller ruter).

Blir innleveringene rettet? Hvordan får jeg de rettede besvarelsene tilbake?

Alle innleveringer skal rettes nøye av studassene, både med tanke på rett og galt, og i forhold til føring.

Tilbakemelding på øvingen blir også gitt gjennom Blackboard, enten i ren tekst, eller som annotering på øvingen din. Du er selv ansvarlig for å holde orden på at du har nok godkjente øvinger.

Får jeg løsningsforslag til de skriftlige innleveringene?

Løsningsforslag til de skriftlige innleveringene er ikke tilgjengelig. Filosofien (som er den samme som vi bruker i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra en studentassistent på de skriftlige øvingene. Både skriftlige og anbefalte øvinger er nesten bare tidligere eksamensoppgaver, og det ligger ute en mengde eksamensoppgaver med løsningsforslag i tekst og bilder (se Eksamenssett i venstremargen).

Hvor mye må jeg har rett for å få innleveringen godkjent?

Et grovt estimat er at du bør ha gjort et ærlig forsøk på nesten alt, og minst en omtrentlig halvpart bør være riktig. Riktig vil si at ikke bare svaret, men også argumentasjonen og fremgangsmåten er rett.

Annet

Kan jeg bruke eldre utgaver av læreboka?

Undervisningen forholder seg kun til den nyeste utgaven av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Finnes det forslag til oppgaver jeg kan regne dersom jeg ønsker å gjøre flere oppgaver enn det som inngår i øvingsopplegget?

Ja, tidligere eksamensoppgaver som er relevant for et bestemt tema finner du på temasidene for TMA4240/TMA4245. Finn i temasidene det temaet du ønsker oppgaver om, nederst i omtalen av temaet finner du en liste av relevante tidligere eksamensoppgaver sammen med en liste over relevante videoer.

Hvordan gir jeg tilbakemelding på studassene?

Send epost til øvingsansvarlig, det setter vi stor pris på! Gi beskjed i eposten dersom du ikke ønsker at din identitet skal avsløres for de(n) aktuelle studassen(e).

Når blir øvingene lagt ut?

Elektroniske øvinger blir lagt ut mandager kl. 09.00, og har frist fredag uken etter kl. 18.00. De anbefalte øvingene blir også lagt ut på omtrent samme tid. Oppgavene til skriftlige innleveringer blir tilsvarende lagt ut mandag kl. 09.00 uken før innleveringsfristen. For innleveringsfrister, se øvingsopplegget.

2021-01-07, Geir-Arne Fuglstad