Øvingsforelesninger

Som forespurt, legges slides fra øvingsforelesningene ut her. Merk at det kan forekomme feil. Hvis du finner noen, gi gjerne beskjed til Mads.

Fra uke 44 og utover, ble det ikke brukt slides, siden behovet for å repetere definisjoner, resultater o.l. ble en del lavere etter midtsemesterprøven.

Uke PDF Øving Kommentarer
36 ØF1 1
37 ØF2 2
38 ØF3 3
39 ØF4 4
40 ØF5 5
41 ØF6 6 Løsningen av H15.4a på mandag ble feil pga. en trykkfeil på slide'en.
42 ØF7 7
43 ØF8 8 LF for oppgave 3, MP18: O3MP18
44 9
45 10
46 11
47 12
48
2018-11-20, Mads Hustad Sandøy