Pensum

Lærebok

Læreboken i år er Discrete Mathematics and Its Applications av Kenneth H. Rosen, 7. utgave, Custom Edition (ISBN-13: 978-0-07-717452-1).

Tidligere har utgaven Discrete Mathematics and Its Applications av Kenneth H. Rosen, 7. utgave, Norwegian Edition (det første ordet i tittelen er feilstavet som "Discreet") blitt brukt. Denne boken er identisk med hensyn til innhold som boken nevnt ovenfor (og kan derfor brukes), men layout er ganske annerledes; blant annet forekommer ikke farger. Dette gjør denne utgaven vanskeligere å lese fordi de mange lyse fargene som egentlig er tilstede blir en blek gråfarge. ISBN-13-nummeret til denne utgaven er 978-1-3081-4030-8.

Vi anbefaler derimot ikke bruk av 7. utgave, Global Edition (ISBN 978-0-07-131501-2) som er blitt brukt tidligere i kurset. Da vil man pådra seg endel ekstraarbeid siden mange av oppgavene har endret nummer. Dessuten mangler et kapittel som er pensum i år. Det samme gjelder tidligere utgaver (e.g. 5. og 6. utgave).

Pensumoversikt

Årets pensum blir det samme som fjorårets pensum. Så denne listen er endelig.

 • Kapittel 1: 1.1 - 1.7
 • Kapittel 2: hele
 • Kapittel 3: hele (3.3 overfladisk)
 • Kapittel 4: hele
 • Kapittel 5: 5.1 - 5.4
 • kapittel 6: 6.1 - 6.5
 • Kapittel 8: 8.1-8.2
 • Kapittel 9: hele, unntatt Warshalls algoritme
 • Kapittel 10: 10.1 - 10.6
 • Kapittel 11: 11.1 - 11.4 (11.2 overfladisk)
 • Kapittel 13: 13.1 - 13.5 (13.5 overfladisk)

For de som benytter Global edition av boka kan kapittel 13 lastes ned her.

Ekstramateriale

Materialet det linkes til her er ikke tillegg til pensum eller på noe vis obligatorisk; det er kun ment som støttelitteratur eller annen hjelp.

2018-11-14, Sverre Olaf Smalø