Faginformasjon

Forelesninger

Parallellen BMAT, MTING, MTDT, MTKOM, MLREAL, og MTIØT foreleses av Sverre O. Smalø og har forelesninger

  • tirsdager i R1, realfagsbygget, kl. 08:15 - 10:00 og
  • torsdager i F1, IT-byggets sydfløy, kl. 08:15 - 10:00.

Parallellen BIT, MIMART, MLGEOG, MLHIST, MLKIDR, MLSAM, MLSPRÅK, MSELSYS, MTMART, og ÅMATSTAT ble forelest av Kurusch Ebrahimi-Fard, foreleses nå av Christian Skau, og har forelesninger

  • mandager i R7, realfagsbygget, kl. 16:15 - 18:00 og
  • onsdager i R7, realfagsbygget, kl. 12:15 - 14:00.

Hvis ens studieprogram ikke er nevnt i listene over, anbefaler vi å gå i mandag- og onsdagsforelesningene så fremt det er forenelig med timeplanen ellers.

Se også timeplanen.

Øvingsforelesninger

Øvingsforelesningene begynner i uke 36 og gis av Mads Hustad Sandøy.

Parallellen BMAT, MLREAL, MTDT, MTING, MTIØT, MTKOM har øvingsforelesninger på

Parallellen BIT, MIMART, MLGEOG, MLHIST, MLKIDR, MLSAM, MLSPRÅK, MSELSYS, MTMART, ÅMATSTAT har øvingsforelesninger på

Lærebok

  • Discrete Mathematics and Its Applications av Kenneth H. Rosen, 7. utgave, Custom Edition (ikke Global Edition!). ISBN-13-nummeret til denne utgaven er 978-0-07-717452-1.

Se pensumoversikten for mer informasjon angående de ulike utgavene av boken.

Studiehåndboken

Her er en lenke til studiehåndbokens informasjonsside om faget. Der ligger det en del formell informasjon om faget, blant annet læringsmålene.

Eksamen

  • Eksamen avholdes 18.12.2018, kl. 09:00-13:00** (sted/rom opplyses på StudWeb noen dager i forveien).

Hjelpemiddelkoden er C, som betyr "Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt." Tolkningen av dette er at man skal rette seg etter fagets egen spesifikasjon av hva som er tillatt, som er: Eneste tillatte trykte hjelpemiddel er Rottmanns formelsamling (læreboken er ikke tillatt.) Håndskrevne notater er ikke tillatt. Tillatte kalkulatorer er Citizen SR-270X College, Citizen SR-270X, Hewlett-Packard HP30S, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX.

Mer informasjon om eksamen generelt finnes her.

Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven i TMA4140 blir avholdt tirsdag den 16. oktober kl 18.15-19.45 for alle. Alle får da samme prøve!

Midtsemesterprøven skal foregå i ni forskjellige rom, nemlig S1, S3, S6, S7, S8, A1, A3, A32, og 822. Studenter med etternavn som starter med en bokstav i intervallet A-Az møter i S1; B-Ev møter i S3; F-Hjelm møter i S6; Hjelt - Kv møter i S7; L- Nil møter i S8; Nit - Sø møter i A1; T - Vat møter i A3; Ve - Å møter i A32; og de med tilrettelegging/forlenget tid møter i 822.

Prøven varer mellom kl. 18:15 og kl. 19:45.

Møt i god tid (ca. 15 minutter i forveien), og husk legitimasjon og semesterkort! Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt (inkludert lærebok, egne notater, formelsamlinger, utskrifter av tidligere prøver og LF til disse, osv.) Elektroniske hjelpemidler annet enn standard NTNU-kalkulator er ikke tillatt. Mobiltelefoner må være skrudd av under prøven.

Midtsemesterprøven er ikke obligatorisk og karakteren teller kun i positiv retning (se nederste avsnitt på denne siden).

Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttskontoret senest to uker før prøven skal holdes. Varsling om tilrettelegging gjøres på epost til eksamen@math.ntnu.no. I eposten, vennligst opplys om hvilken tilrettelegging du ønsker under semesterprøven. Siden midtsemesterprøver kun varer i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid, og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

Husk å skrive kandidatnummer tydelig på besvarelsen.

Karakter

Midtsemesterprøven teller bare i positiv retning. I tilfelle midtsemesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen (eller man ikke møter opp til midtsemesteroppgaven), vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100%). Dersom eksamen bestås, og resultatet på midtsemesterprøven er bedre enn på eksamen, vil karakteren i kurset settes slik at midtsemesterprøven teller 20% av total karakter, mens eksamen teller 80%.

Karakter

Midtsemesterprøven teller bare i positiv retning. I tilfelle midtsemesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen (eller man ikke møter opp), vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100%). Dersom resultatet på midtsemesterprøven er bedre enn på eksamen, vil karakteren i kurset settes slik at midtsemesterprøven teller 20% av total karakter, mens eksamen teller 80%.

2018-10-23, Mads Hustad Sandøy