Fremdriftsplan

Gjenomgått stoff for tirsdag og torsdagsforelesningene vil bli lagt ut i slutten av hver uke, og planlagt stoff for neste forelesning. Ellers er tabellen her tentativ med rekkefølge som gjennomgått i fjor.

Uke Avsnitt Øving Kommentarer
35 1.1-1.5
36 1.6-1.7 og 2.1-2.5 1 2.5 og 2.6 tirsdag den 11.
37 2.6, 3.1, 3.2 start 2 resten av 3.2, 3.3 og start på 4.1 torsdag
38 4.1-4.4 3 4.1, 4.2, 4.3 og Kinesiske restteoremet gjennomgått
39 4.4-4.6; 6.1-6.4 4
40 6.4-6.5; 8.1-8.2 5
41 5.1-5.4 6
42 9.1-9.5 7
43 9.6; 10.1-10.3 8 9.6+10,1+10,2 gjennomgås 25/10.
44 10.4-10.6 9
45 11.1-11.4 10
46 13.1-13.3 11
47 13.3-13.5 12
48 Repetisjonsforelesninger
2018-10-24, Sverre Olaf Smalø