TMA4120 Matematikk 4K høsten 2016


FELLESMELDINGER


 • Problems and solutions for the August exam are finally here.
 • The exams are graded and sent to the institute office. The personal results should be available on stud web soon. The statistics is as follows: A: 15,5%, B: 16%, C: 19,5%, D: 17%, E: 15%, F: 17%. It was our pleasure to teach this course. Thank you !
 • Her er eksamensoppgavene engelskversjon og løsningsforslaget LF. Ha en fin Jul og en god ferie!
 • Ingen øvingstimer i uke 47, treffetid onsdag 16.15-18.00 i S21
 • Repetisjon før eksamen:
  • Oversikt forelesning onsdag 30.11 fra kl. 10.15 i F1
  • Mattelab torsdag 1.12 og fredag 2.12 fra 12.15 til 16.00 i KJl 3 og KJL4
  • Prøveeksamen TMA4120 (oppdatert 18.11, det var en feil i formellisten)
 • Velkommen til Matematikk 4K! Forelesningene starter mandag i uke 34 (22.8.).
 • Forelesninger:
 • Fremdriftsplan:
 • Under kjente metoder blir det henvist til metoder, som dere er kjent med, som blir brukt i forelesningene.
 • Læreboka er Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10. utg
 • Kreyszig 9. utg.:
 • dekker hele pensum og kan benyttes
 • brukere av 9. utg. må selv finne ut hva som er pensum (se 2013-siden for faget) og selv få tak i øvingsoppgaver som er hentet fra 10. utg.
 • Øvingsopplegg:
 • Komplekse Fourierrekker:
 • Pensumet dekkes av Kap. 11.4 i 9. utg av Kreyszig (finnes ikke i 10.utg). Oppgaver

Paralleller

Øvingslærer

Emnebeskrivelse

 • Målet er å gi en introduksjon i kompleks funksjonsteori og differensialligninger. Kompleks funksjonsteori generaliserer begreper / definisjoner for reelle funksjoner, som ble behandlet i TMA4100/05, til komplekse funksjoner, dvs funksjoner som har som definisjons- og verdimengde de komplekse tallene og ikke de reelle tallene. Differensialligninger, derimot, beskriver sammenhengen mellom en funksjon (av en eller flere variabler) og dens deriverte og er derfor av sentral betydning i mange anvendelser. Eksempler på differensialligninger er bølgeligningen, som er en modell for en svingende streng eller varmeligningen, som beskriver spredningen av varmen. For mer info se emnebeskrivelsen.

Eksamen

2017-09-12, Eugenia Malinnikova