TMA4120 Matematikk 4K høsten 2016

Øvinger

For gruppeinndelingen se her.

Hjemmeøvingene finnes nederst på denne siden. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 8 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et tidligere godkjent øvingsopplegg, kontakt instituttkontoret ved Ragnhild Ragnhild [dot] Reitan [at] math [dot] ntnu [dot] no for å ordne det formelle.

Innlevering

Merk øvingene med øvingsnummer, navn og gruppenummer. Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med TMA4120 og øvingsgruppe. Øvingene leveres ut igjen samme sted. Info om innleveringsfrist finnes under Gruppeinndeling.

På grunn av praktiske vanskeligheter er det ikke mulig å levere øvinger på ovsys.math.ntnu.no etter onsdag kl. 17. Vi anbefaler å levere på papir, men om du likevel vil levere elektronisk, kan du ta kontakt med studassen for din gruppe.

Øvingsoppgaver

Liste over alle øvingsoppgaver (Det var en feil i Oppgave H, den er rettet ut 20.09)

Løsningsforslag vil normalt bli lagt ut mandager etter innleveringsfristen. For eksempel Øving 1 skal ha veiledninger i øvingstimer uke 35 og løsningsforslaget skal legges ut mandag i uke 36.

NB For å få en besvarelse godkjent skal minst halvparten av oppgavene være gjort (med en riktig framgangsmåte). Trenger du hjelp til å gjøre øvingene, møt på øvingstimen og på treffetid med faglærere. Husk at "supplementary problems" er oppgaver fra gamle eksamener i matte 4 og skal ikke ignoreres!

Øving Veiledning Frist Oppgaver Løsningsforslag Kommentarer
1 35 6.1: 1, 7, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 41; 6.2: 9, 27; 6.3: 5, 13, 40; Supplementary problem A Løsningsforslag, Øving 1 6.1.7 bruk at cos(ωt+θ)=cos(ωt)cos(θ)-sin(ωt)sin(θ); 6.1.22 Det er en feil i oppgaveteksten i boka. Vis at L(1/√t)=√π/√s, bruk formel 5 i tabellen 6.1 som gjelder også for alle a>-1; 6.3.5 Feil i fasiten
2 36 6.4: 5, 14abc; 6.5: 7, 13, 19, 16e; 6.6: 16, 17; 6.7: 13; 6.R: 39; Supplementary problems B og C Løsningsforslag, Øving 2 6.5.7 Feil i fasiten
3 37 11.1: 9, 14, 19, 21; 11.2: 11, 17, 25; 13.1: 9, 12, 18, 19; 13.2: 3, 8, 21; Supplementary problem D Løsningsforslag, Øving 3
4 38 11.3: 15, 19; 11.4* : 9, 10, 13; 11.4: 4, 8, 11; 11.R (side 537) 15, 17; Supplementary problems E, F, G Løsningsforslag, Øving 4 11.3-4-R 11.4*
11.4.4 Bruk svaret til oppgave 11.1.4 fra øving 3, 11.4.11 og 11.R.17 les gjennom eksempel 1 i 11.1 i boka eller se på det siste eksemplet i forelesning 7
5 39 11.7: 2, 11, 19; 11.9: 4, 9; Supplementary problems H, I, J, K, L, M Løsningsforslag, Øving 5 11.7-9
Hint (til mange av oppgavene): Bruk Eulers-formler, se om funksjoner du tar transformasjon av er like/odde.
6 40 12.1: 3, 9, 15; 12.3: 1, 7, 15, 16, 17; 12.6: 5, 21; Supplementary problems N, O Løsningsforslag, Øving 6 Oppgaver
I oppgave 12.3.15 får man to ligninger F^(4)(x) = kF(x) og G''(t) = -c^2 kG(t) med en konstant k. Her kan du anta uten bevis at k ikke er negativ.
7 41 12.4: 13; 12.7: 2, 13; 13.3: 3, 7, 8, 10, 11, 14, 21, 23; Supplementary problems P, Q Løsningsforslag, Øving 7 Oppgaver
12.7.13: Integranden skal være e^(-z^2), ikke e^(-x^2).
13.3.21: Feil i fasiten.
8 42 13.4: 3, 9, 13; 13.5: 5, 16; 13.6: 3, 9, 18; 13.7: 7, 17, 19, 23; Supplementary problems R, S Løsningsforslag, Øving 8 Oppgaver
13.4.9: Her trenger du ikke å bruke (1) eller (7), som boka krever. I stedet kan du for eksempel bruke at 1/f er analytisk overalt der f er analytisk og ulik 0.
9 43 17.1: 5, 8, 11, 13, 15; 14.1: 4, 7, 12, 17, 21, 23, 35; 14.2: 14, 22, 27 Løsningsforslag, Øving 9 Oppgaver
17.1.8: Gjør oppgaven kun for linjene x=2 og y=3.
17.1.15: Ta det kubiske polynomet z^3 + 3z + 4.
14.1.23: I fasiten er pi/2i tolket som (pi/2)i, men det er kanskje mer naturlig å tolke det som pi/(2i).
14.1.35: Feil i fasit.
10 44 14.3: 3, 18; 14.4: 3, 4, 8, 15; 15.1: 1, 2, 16, 17, 19, 30; 15.2: 5, 6, 9 Løsningsforslag, Øving 10 Oppgaver
14.3.12 har blitt fjernet fra oppgavesettet fordi den ikke ser ut til å kunne løses med teknikkene som har blitt gått gjennom.
14.4.3, 15.1.17 og 15.2.9: Feil i fasit.
11 45 15.3: 4, 7, 16; 15.4: 5, 8, 9, 19, 24; 15.R: 14, 18, 26, 29 Løsningsforslag, Øving 11 Oppgaver
15.3.7, 15.4.5, 15.4.9 og 15.4.19: Feil i fasit.
12 46 16.1: 3, 7, 13; 16.2: 3, 5, 6a, 7; 16.3: 1, 6, 9; 16.4: 3, 6; Supplementary problems T, U Løsningsforslag, Øving 12 Oppgaver
16.2.3: finn alle nullpunkt og poler og ordenene deres.
13 47 24.11, 23:59 Supplementary problems V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å Fasit, Øving 13 OBS: ekstraøving kun for studenter med 6 eller 7 godkjente øvinger. Leveres enten i egen markert hylle under gruppehyllene på den vanlige plassen i SBII, eller på epost til havard.bjerkevik at math.ntnu.no. Det blir ikke veiledning for denne øvingen.
2017-07-24, Eugenia Malinnikova