Gamle eksamensoppgaver

1) Fasiten til oppgave 3a) er riktig, men det finnes noen regnefeil underveis.
2) Fasiten til oppgave 2) er feil, på grunn av en regnefeil når det anvendes den inverse Laplacetransformen. Riktig fasit, se filen ved siden av.
3) 4a) Det skulle være \( e^{\frac{2}{z-1}}=\sum_{n=0}^\infty \frac{2^n}{n!}\frac{1}{(z-1)^n}\) and \(e^{\frac{1}{(z+1)^2}}=\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!}\frac{1}{(z+1)^{2n}}\).
4) 2b) Det skulle være \(F(-\frac{\pi}{4})=-\cos(\frac{\pi}{4})=-\frac{1}{\sqrt{2}}\).

Oppgavesamlinger

2016-07-20, Eugenia Malinnikova