Tid og sted for forelesninger

Emnet TMA4105 Matematikk 2 foreleses i fem paralleller:

Parallell Tid og sted
MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO Mandag, 08.15 - 10.00, i F1
Torsdag, 08.15 - 10.00, i F1
MTDESIGN, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD Mandag, 08.15 - 10.00, i R7
Fredag, 12.15 - 14.00, i R1
MTFYMA Onsdag, 10.15 - 12.00, i S7
Fredag, 08.15 - 10.00, i S7
MTEL, MTENERG, MTIØT-EM og MTTK Tirsdag, 10.15 - 12.00, i F1
Onsdag, 08.15 - 10.00, i F1
MTBYGG, MTING og BKJ Tirsdag, 10.15 - 12.00, i S7
Torsdag, 08.15 - 10.00, i S2

Informasjon om hvor du finner de forskjellige auditoriene, finner du her.

2011-01-04, Marius Thaule