Gamle eksamensoppgaver

Nedenfor finner du gamle eksamensoppgaver gitt i TMA4105 Matematikk 2. Det er lurt å regne gjennom hele eksamensoppgaver før man eventuelt titter på løsningsforslaget. Jobb heller grundig med hver enkelt eksamen enn å titte såvidt på alle eksamnene.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2011 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2011 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2010 Oppgaver Løsningsforslag[1]
Våren 2010 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2009 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2009 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2008 Oppgaver Løsningsforslag[2]
Våren 2008 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2007 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2007 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2006 Oppgaver Løsningsforslag[3]
Våren 2006 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2005 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2005 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2004 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2004 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2003 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2003 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2002 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2002 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2001 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2001 Oppgaver Løsningsforslag
Sommeren 2000 Oppgaver Løsningsforslag
Våren 2000 Oppgaver Løsningsforslag

[1] I oppgave 5c er riktig svar \(2\pi\sqrt3\) og ikke \(3\pi\sqrt3\) slik det står i løsningsforslaget. Regnefeilen kommer inn der løsningsforslaget sier at sirkelskiven med \(z = \sqrt3\) har radius \(\sqrt3\). Denne sirkelskiven har radius \(2\), som dermed får konsekvenser for svaret.
[2] I oppgave 6b er det feil fortegn i svaret. Når normalvektoren peker inn i legemet, må man skifte fortegn før man kan bruke divergensteoremet.
[3] På side 4, linje 4 ovenfra skal grensene for \(x\) være \(-1\) og \(1\), ikke \(0\) og \(2\). Feilen har ingen konsekvens for svaret.

2011-08-13, Marius Thaule