MTEL, MTENERG, MTIØT, MTTK

Undervisning

Faglærer

Treffetider før eksamen:

  • Ukene 19, 21 og 22: mandager, tirsdager og onsdager 13:15 - 15:00 på faglærers kontor.

Forelesninger:

  • Tirsdag 10:15 - 12:00 i F1
  • Onsdag 08:15 - 10:00 i F1

Øvingsveiledning

  • MTENERG og MTTK: Torsdag 10:15 - 12:00.
  • MTEL og MTIØT: Fredag 10:15 - 12:00.

Referansegruppe:

Referater fra møter med referansegruppen:

Lenker:

Tilleggslitteratur:

Pensum i faget er knyttet til læreboken av Hass, Weir og Thomas. Men det finnes veldig mange ulike lærebøker i Calculus med tilnærmet samme innhold. Det betyr at man kan ha nytte av å se hvordan et "vanskelig punkt" er forklart i en annen lærebok. Forslag:

  • Adams: Calculus. A complete course. Denne boken er mer avansert enn Hass, Weir og Thomas, og passer for dem som vil ha mer forklaringer på hvorfor teknikker og teoremer fungerer.
  • Lorentzen, Hole og Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variable. Denne læreboken er på norsk og tilpasset norske forhold. Den er ikke så avansert som Adams, men gir flere forklaringer enn Hass, Weir og Thomas.
  • Tom Lindstrøm: Flervariabel Analyse med Lineær Algebra. Denne er helt ny, og jeg har ikke hatt anledning til å se på den enda.
  • Lorentzen: Kalkulus for ingeniører. Kort og Godt. Dette er ikke en lærebok, men et supplement til en lærebok. Læreboken inneholder alle detaljer og finesser, mens denne boken gir en kortfattet og billig oversikt over stoffet i matte 1 og 2, et slags sjelett som detaljene kan henges på. Hensikten er at den skal gjøre det lettere å strukturere detaljene.

Beskjeder

03.05 Treffetider før eksamen er nå annonsert. (Se over.)
04.02 På timeplanen for elektronikk står det oppført en øvingstime i auditorium på tirsdager 16:15-18:00. Den kan dere stryke.
01.02 Referansegruppen skal ha møte med faglærer fredag 4. februar. Har du ting som du vil skal tas opp på møtet, så nevn det for en av medlemmene i referansgruppen.
26.01 Torsdag 03.02 klokken 08:15-10:00 i R1 blir det forelesning i Matematikk 2 (LL foreleser) istedenfor i Matematikk 3.
21.01 Onsdag 26.01 blir det valg av referansegruppet i faget i pausen.
21.01 Merk lenken til "Kort om Maple" i margen. Der står det hvor du kan finne en nedlastbar versjon av programmet Maple, og oppskrifter på diverse operasjoner i Maple.
04.01 Velkommen til TMA4105 Matematikk 2.
04.01 Forelesningen tirsdag 11.01 blir erstattet av en forelesning i TMA4115-1 Matematikk 3. Dette blir kompensert ved at en forelesning i Matematikk 3 blir omgjort til Matematikk 2 senere i semesteret.
04.01 Dag Wessel-Berg vikarierer i forelesningen onsdag 12.01.
2011-05-03, Lisa Lorentzen