TMA4105 Matematikk 2 - våren 2011

Beskjeder til alle paralleller

13.8 Dagens eksamensoppgaver og et løsningsforslag er nå lagt ut.
8.6 Dagens eksamensoppgaver og et løsningsforslag er nå lagt ut.
18.5 OBS! OBS! Er du en student som mener at du har øvingene i orden, så møt opp til eksamen uansett. Dersom du ikke står på listene nede i Trondheim Spektrum, henvender du deg i skranken der nede og sier ifra. Ved å signere et ark der du godtar at din eksamen blir annulert dersom øvingene ikke er i orden, får du tilgang til eksamenslokalet, så kan vi se på saken sammen i etterhånd. (Er din eksamen et annet sted enn i Trondheim Spektrum, er den eneste forskjellen at du sier ifra til en eksamensvakt istedenfor.)
13.5 Til eksamensoppgavene vil det bli lagt ved en formelliste. Formellisten finner du her. Du finner den også under eksamensinformasjon. Det hadde sneket seg inn en feil i formlene knyttet til treghetsmoment. Dette er nå rettet opp.
3.5 Jeg må bare beklage at godkjenning av Maple-øvingene har tatt så lang tid. Dette skyldes delvis misforståelser og delvis sykdom. Det er klart at dere ikke kan gå og vente så lenge i spenning på om øvingen er godkjent eller ikke, særlig fordi man ikke har adgang til eksamen dersom øvingen ikke er godkjent. Derfor: alle som har levert sin Maple-øving 1 og Maple-øving 2 innen fristen får disse godkjent.
12.4 På grunn av sykdom er registreringen av godkjente Maple 1-øvinger blitt veldig forsinket. Men fortvil ikke! Vi har bestemt at alle Maple 1-øvinger som ble levert innen fristen blir godkjent.
1.4 Spørretjeneste før eksamen foregår mandag 6. juni klokken 10.15 - 18.00 og tirsdag 7. juni klokken 08.15 - 16.00 på «mattelabben» i rom R50, R51 og R54 i Realfagbygget. Faglærer og/eller stipendiater er tilstede på rom R54 for å svare på spørsmål. Ellers kan studenter sitte på alle de tre rommene og jobbe sammen. Studentene får tilgang til spørretjensten etter tur, idet vi bruker tavlen til å holde rede på rekkefølgen. Informasjon knyttet til mattelab finner du også under eksamensinformasjon.
1.2 Det er ingen semesterprøve i dette emnet.
24.1 Gamle eksamensoppgaver er nå lagt ut. Det er lurt å regne gjennom hele eksamensoppgaver før man eventuelt titter på løsningsforslaget.
2011-08-13, Marius Thaule