Eksamenskurs

Haakon Bakka arrangerer eksamenskurs i matte 2 og matte 3.

Plan:

  • Matte 2 blir 12-13 mai.
  • Matte 3 blir 21-22 mai. NB Denne ble flyttet én dag (fordi mange har eksamen 20. mai)
  • Stedet er F1
  • Tidspunkt: 10:00 - 16:00
  • Videoopptak: Det blir videoopptak av begge kursene.
  • Repetisjon: Det blir ingen repetisjon, hver dag blir det forelest nye ting.

Matte 2

Jeg vil bruke eksamenene fra 2008-2009 som eksempler. Jeg snakker litt om hva vi bruker matte 2 til.

Skisse av tidsplan: 1. time: intro, matte 1 repetisjon og anvendelser av matte 2. 2.-3. time Integrasjon med fokus på grenser. 3.-4. time Derivasjon og nabla. 4.-6. time Anvendelser av integrasjon/derivasjon. Dag to (7.-12. time): Kapittel 14 og gjennomgang av formelark.

Mer info etterhvert: Legger ut foilene og MATLAB-filene jeg bruker samt link til videoopptak her.

Videoopptak: http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/ekm2.aspx

MATLAB-filer: 12 3 4 5 6 Vektorfelt.

Foiler: Handout (rettet skrivefeil)

Matte 3

Se: http://wiki.math.ntnu.no/tma4115/2011v/repetisjon for repetisjonsforelesninger før eksamen. Jeg vil bruke eksamensoppgaver fra 2008.

Mer info etterhvert. Kurset blir litt mer uformelt, og litt mindre forberedt, enn matematikk 2. Jeg vil vise frem mange fine ting i matematikk 3. I tillegg blir det stort fokus på hvordan man kan lage bevis.

VIDEOOPPTAK: http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Catalog/catalogs/ekm3.aspx

2011-05-21, bakka