Endelig pensumliste i TMA4105 Matematikk 2, V2011

Fra læreboken

Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2, compiled for Institutt for matematiske fag, NTNU, er følgende deler pensum:

  • Kapittel 9.1 - 9.4 og 9.6 (polarkoordinator og kjeglesnitt)
  • Kapittel 10.1 - 10.6 (vektorer og flater)
  • Kapittel 11.1 - 11.6 (vektorfunksjoner)
  • Kapittel 12.1 - 12.8 (partiellderiverte)
  • Kapittel 13.1 - 13.8 (multiple integraler)
  • Kapittel 14.1 - 14.8 (integrasjon over vektorfelt)

I tillegg hører alle øvingene gitt gjennom vårsemesteret 2011 til pensum i emnet.

2011-04-13, Lisa Lorentzen