Maple-øvinger

Øvingene kan leveres som gruppearbeid med maksimalt fire studenter i hver gruppe, men alle på gruppen må tilhøre samme studieprogram.

Øving Oppgaver Innleveringsfrist Eksempler (html) Eks. (mw doc. mode) Eks. (mw ws. mode) Løsningsforslag
1 Maple-øving 1 Første forelesning uke 12 eks1_1.htmleks1_1.mweks1_1ws.mw Kildekode, HTML, PDF (beklager papirstørrelse letter)
eks1_2.htmleks1_2.mweks1_2ws.mw
eks1_3.htmleks1_3.mweks1_3ws.mw
eks1_4.htmleks1_4.mweks1_4ws.mw
2 Maple-øving 2 Siste forelesning uke 15 eks2_1.htmleks2_1.mweks2_1ws.mw Kildekode
eks2_2.htmleks2_2.mweks2_2ws.mw
eks2_3.htmleks2_3.mweks2_3ws.mw
eks2_4.htmleks2_4.mweks2_4ws.mw

Det blir gitt to obligatoriske Maple-øvinger dette semesteret. De må være godkjent for at du skal ha adgang til eksamen. Maple-øvingene kommer i tillegg til de 8 hjemmeøvingene som må være godkjent. Dersom du har et godkjent øvingsopplegg fra et tidligere år, behøver du ikke lever Maple-øvingene.

Tiden for offentliggjøring av Maple-øvingene og fristen for innlevering står på fremdriftsplanen. Besvarelsene skal leveres faglærer, enten på forelesningen eller i faglærers posthylle i 7. etasje i Sentralbygg 2.

Lenken Kort om Maple gir informasjon om hvordan man kan laste ned Maple på egen PC, og en liste over de vanligste operasjonene i Maple.

Datasaler reservert for Maple-øving 1

Følgende datasaler er reservert til Maple-øving 1 i uke 11. Men det er også mulig å arbeide på datasaler utenom disse reserverte tidene.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 14. mars 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Tirsdag 15. mars 08.15 - 16.15 Vegas, R52, Meru
08.15 - 20.00 Kalahari, Sahara
Onsdag 16. mars 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
Torsdag 17. mars 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Fredag 18. mars 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
16.15 - 20.00 R52

En studentassistent vil være tilstede på datasalen Vegas for å veilede til følgende tider:

Dag Dato Øyvind Wiig Petersen Øyvind Persvik
Mandag 14. mars 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00
Tirsdag 15. mars 10.15 - 12.00 08.15 - 10.00
Onsdag 16. mars 10.15 - 12.00 16.15 - 18.00
Torsdag 17. mars 08.15 - 10.00 12.15 - 14.00
Fredag 18. mars 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Datasaler reservert for Maple-øving 2

Følgende datasaler er reservert til Maple-øving 2 i uke 15. Men det er også mulig å arbeide på datasaler utenom disse reserverte tidene.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 11. april 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru
Tirsdag 12. april 08.15 - 20.00 Kalahari, Sahara, Meru
Onsdag 13. april 08.15 - 20.00 Vegas, Kalahari, Sahara, Meru
Torsdag 14. april 08.15 - 20.00 Vegas, R52, Kalahari, Sahara, Meru

Det blir ingen veiledning for Maple-øving 2. Vi regner med at dere klarer det på egen hånd når dere har fått til mapleøving 1.

2011-04-28, spreeman