Fremdriftsplan

Det vil forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Tema Hass, Weir og Thomas Øving Merknad
2 Areal og buelengde i polarkoordinater. 9.1 - 9.3 --
3 Kjeglesnitt. Vektorer og skalarprodukt. 9.4, 9.6 + 10.1 - 10.3 1-
4 Kryssprodukt. Linjer og plan i rommet. 10.4 - 10.6 2-
5 Integraler av vektorvaluerte funksjoner. Buelengde. 11.1 - 11.33-
6 Krumning, akselerasjon og hastighet. 11.4 - 11.64-
7 Funksjoner av flere variable, grenser, kontinuitet og partielle deriverte.12.1 - 12.35-
8 Kjerneregelen, retningsderivert, gradient og tangentplan. 12.4 - 12.6 (del 1) 6-
9 Max/min-problemer, Lagranges multiplikatormetode. 12.6 (del 2), 12.7, 12.8 (del 1) 7 Maple-øving 1 legges ut.
10 Dobbelintegral og areal. 12.8 (del 2), 13.1 - 13.3 8-
11 Dobbelintegral i polarkoordinater, trippelintegral, moment og tyngdepunkt. 13.4 - 13.6 9 Maple-øving 1 veiledes.
12 Trippelintegral i sylindriske og sfæriske koordinater, substitusjoner.13.7, 13.8 10Maple-øving 1 skal leveres i begynnelsen av uken. Maple-øving 2 legges ut.
13 Linjeintegral og vektorfelt. 14.1, 14.2, 14.3 (del 1)11-
14 Greens teorem, areal av flater. 14.3 (del 2), 14.4 - 14.5 - Ingen øvingsveiledning denne uken.
15 Stokes teorem og divergensteoremet. 14.6 - 14.8 12 Maple-øving 2 leveres inn i slutten av uken.
16 Påskeferie. ---
18 ----
20 --- Eksamen onsdag 8. juni, 4 timer.
2011-03-15, Marius Thaule