Øvingsforelesning

Haakon Bakka holder ukentlige øvingsforelesninger, der stoff fra pensum relatert til de vanlige øvingene blir gjennomgått. I tillegg vil det bli regnet noen oppgaver relatert til øvingsoppgavene.

Øvingsforelesningene finner sted hver

  • fredag 14.15 - 16.00 i auditorium F1
  • mandag 15.15 - 17.00 i auditorium F1.

Mandagstimene er tiltenkt MTKJ, MTNANO, MTMART, MTIØT, MTPROD, MTMT, fredagstimene er tiltenkt BKJ, MTBYGG, MTING, MTPETR, MTTEKGEO, men det er bare å komme når det passer dere best.

NB!!! Det blir eksamenskurs 12-13 mai og 20-21 mai. Hvis det er mange det ikke passer for, så send meg en mail. (Datoen ble endret)

Innhold

Jeg vil fokusere på intuisjon og oppgaveløsning, med tanke på eksamen og senere bruk. Først vil jeg fortelle dere ting jeg mener er nyttig å vite, og ofte forklare et par ting på en ny måte (forskjellig fra boka, slik at dere har flere måter å se ting på), deretter løser vi oppgaver resten av tiden.

Her vil jeg prøve å sette opp en kort oversikt over hva vi skal gjøre på øvingsforelesningen, slik at dere lettere kan vurdere om dere har utbytte av den.

Øving Innhold Oppgaver på tavlen
1 Litt generelt om faget
Fordeler og ulemper med polarkoordinater
Funksjoner, kurver og parametriseringer
Areal og lengder (med en liten forsmak på dobbelintegrasjon)
9.1.6a, 9.1.34, 9.2.21a, 9.3.4,
9.3.14
2 Fullføring av kvadratet
Hint til oppgave 9.6.13 og rask repetisjon av Matte 1 volumintegrasjon
Punkter og vektorer
Vektordekomposisjon og prikkprodukt
9.4.64, 9.P.17, 10.1.24, 10.1.50,
10.2.40, 10.3.6
3 Kryssprodukt (algebraisk, geometrisk og fysisk)
Avstand (pt-linje, pt-plan)
Parallell og ortogonal
Tegning i 3 dimensjoner
10.4.3, 10.4.5, 10.4.16, 10.5.8,
10.5.26, 10.5.38, 10.5.57, 10.6.5,
10.6.27
4 Derivasjon av vektorer (algebraisk og fysisk)
Integrasjon av vektorer (med hensyn på tiden)
Diff.likninger med vektorer
Fysikk (objekt med starthastighet og tyngdekraft)
Buelengde
11.1.16, 11.1.21, 11.1.23 f, 11.2.1,
11.2.7, 11.2.19 a, 11.3.3, 11.3.11+
5 T vektor, N vektor, Curvature,
Circle of curvature
Dekomponering av akselerasjonen (sentripetalakselerasjon Kvv)
Bevismetoder
11.4.1 (+ analog til 11.4.7)
11.4.23 (sirkel til 0)
11.5.5+, 11.6.1, 11.6.5
6 Flerdimensjonale funksjoner (kontekst og hvorfor)
Nivåkurver (og -flater) (og friluftsliv)
Grenseverdier i flere dimensjoner (flere definisjoner)
Finne grenseverdier (og med polarkoordinater)
Kontinuitet og derivering (partiellderivert vs. vanlig derivert)
12.1.7, 12.1.22, 12.1.42, 12.2.11,
12.2.17, 12.2.32a, 12.2.47, EXH1,
12.2.51, 12.3.6, 12.3.54, 12.3.59
7 Nabla f og kjerneregel=prikkprodukt
Ikke lenger lov å forkorte differensialer
Retningsderiverte ved Kjerneregel
Linearisering og Tangentplan
Normallinje og kommentar til eksamensoppgave 1
12.4.6, 12.4.27, 12.5.3, 12.5.14,
12.5.21, 12.5.eks1, 12.5.eks2,
12.6.3
8 Linearisering, max/min, Lagrange 12.6.22, 12.6.35, 12.7.18, 12.7.32,
12.8.6, 12.8.12, 12.8.37, 12.8.eks1
9 Flere integraltegn (dxdy=dA=dydx) (ombytte av integraltegn) 12.8.37, 13.1.6, 13.1.17, 13.1.28,
13.2.15, 13.2.25, 13.2.38, 13.3.18
10 Polare integral mm
Massesenter, momento of inertia mm.
13.4.3, 13.4.31, 13.4.34, 13.5.31,
13.6.5, 13.6.7, 13.6.21 (diskusjon)
13.6.29 (hvis tid)
11 Flerdim substitusjon 13.7.13, 13.7.48, 13.7.77, 13.7.82,
13.8.9, 13.8.12, 13.8.utledning
12 Konservative vektorfelt
Flux og divergens teorem
14.3.5, 14.3.34, 14.4.17, 14.5.23
14.6.31, 14.7.13, 14.8.22
2011-04-07, bakka