Øvinger

Det kreves minst 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. For at en øving som er innlevert innen tidsfristen skal bli godkjent er det å forvente at man har virkelig prøvd på de aller fleste oppgavene (helst alle oppgavene) og at det ikke er avskrift av et løsningsforslag. Videre anbefales det på det sterkeste at dere gjør alle øvingene.

Du kan finne ut hvor mange godkjente øvinger du har ved å spørre øvingssystemet. Av tekniske grunner er Maple-øvingene lagt inn som 13 og 14. Vær obs på at en ikke må stole blindt på feltet "nok øvinger", da systemet regner Maple-øvingene som vanlige øvinger. Altså: Du må ha minst 8 av øving 1-12 godkjent, samt 13 og 14. Har du for eksempel har 7 av de første 12, og 1 av de siste 2, vil systemet si at du har nok øvinger, selv om dette ikke er tilfelle. Tell selv!

Leveringstid- og sted

Øvingene leveres innen klokken 14.00 dagen etter din gruppe har hatt veiledningstime (mandag for de som har veiledningstimer på fredag, med unntak av øving 12 – se beskjed under). Innlevering skjer i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

Øvinger

Oppgavene fra 2011 er fjernet 12/09/2011.

2011-09-12, spreeman