Beskjeder

Aktuelle beskjeder

 • Konteeksamen LF: Her er løsningsforslaget til dagens (4. august) eksamen.LF konte 2014.
 • Konteeksamen: Informasjon om konteeksamen finnes på Utsatt eksamen - kont. Tillatte hjelpemidler er som til eksamen, dvs. kalkulator (Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College og Hewlett Packard HP30S) og formelark (som vil bli delt ut på eksamen).
 • Maple TA: Alle Maple TA-testene (unntatt 1 og 2 som vi på grunn av en feil dessverre ikke i stand til å åpne igjen) er åpnet igjen slik at man kan bruke dem som forberedelse til konteeksamen. For å få tilgang skal man registrere seg i klassen "TMA 4100 matematikk 1".

Gamle beskjeder

 • Eksamen: Oppgaver og løsningsforslag fra eksamen er lagt ut. Meldinger om feil eller uklarheter i løsningensforslaget mottas gjerne på toke [dot] meier [dot] carlsen [at] math [dot] ntnu [dot] no.
 • Maple TA: I Maple TA er det nå mulig å ta alle tidligere online tester igjen (men det teller naturligvis ikke med i de obligatoriske aktiviteter). De tidligere testene er av typen "Practice". Det betyr at du på hvert spørsmål kan trykke på "How did I do?" øverst til høyre og umiddelbart sett om du har svart riktig, og at du når du trykker "Grade" og deretter "View details" får se de riktige svarene.
 • Eksamensmattelab: Det blir eksamensmattelab i perioden 2.-19. desember. Informasjon om eksamensmattelab og andre ressurser som kan være nyttige når du skal forberede deg til eksamen finnes på Eksamensforberedelser.
 • Obligatoriske aktiviteter: Det er nå mulig å få tilsendt en epost med informasjon om du har oppfylt de obligatoriske kravene, og vi oppfordrer alle til å kontrollere at vi har registrert nok poeng. Fristen for å melde fra om feil er klokka 8 mandag 8. desember. Med så mange studenter er vi klar over at det kan skje feil, og vi vil prøve å rette dem så raskt som mulig.
 • Maple TA: Den siste online-testen, Sequences and Series II, er nå lagt ut med frist 1. desember. Denne gang er det 10 spørsmål med et krav om 6 riktige for å få bestått.
 • Spørreundersøkelse om Matematikk 1: Vi utfører en online spørreundersøkelse om Matematikk 1. Undersøkelsen kan besvares ved å klikke her. Undersøkelsen er svært viktige for den videre utviklingen av Matematikk 1, og de andre grunnemnene i matematikk. Vi vil derfor sette stor pris på om du vil ta deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet. Det vil bli avsatt tid til å fylle ut spørreskjemaet i annen forelesning i uke 48. Du bør medbringe laptop, mobiltelefon eller nettbrett med internetoppkopling hvis du ønsker å fylle ut spørreskjemaet i forelesningen. Frist for å svare på undersøkelsen er 1. desember.
 • Maple: Hvis Maple sier at lisensen har gått ut på dato når du starter programmet, må lisenskoden legges inn på nytt. Lisenskoden finner du her under avsnittet "Hjemmebruk for studenter", og framgangsmåten for å legge inn ny lisenskode er beskrevet her.
 • Obligatoriske aktiviteter: Minner om at siste mulighet for å oppfyller kravene til obligatorisk aktiviteter i Matematikk 1 er uke 48 (25. november - 1. desember). Det er mulig å få tilsendt en epost med din poengstatus her.
 • Midtsemesterprøven: Nå skal alle ha fått tilstendt midtsemesterprøven sin via epost. Av og til var det vrient å tolke kandidatnumrene, eller det kan ha skjedd andre feil. Les Ofte stilte spørsmål først dersom noe ser ut til å ha gått galt.
 • Formelark til eksamen: Formelark til eksamen er lagt ut her.
 • Feil i Maple TA test Differential Equations: Oppgave 4 inneholder en feil i fasiten. \(m\frac{dv}{dt}=mg - kv\) er separabel. Feilen er rettet, men det er mulig at din test ikke er oppdatert hvis den allerede er påbegynt.
 • Feil i Maple TA test Differential Equations: Oppgave 8 inneholder en feil i fasiten på Runge-Kutta delen. Om oppgaven er \(dy/dx=ax\), \(y(0)=1\) skal R-K gi \(y(2)=1+2a\), mens fasiten sier \(1+a\). Bare fyll inn dette for din \(a\) på R-K delen. Fasiten for Eulers metode og forbedret Euler er korrekt.
 • Maple TA: Online-testen for uke 45, "Applications of Integration II", er nå lagt ut. Denne gang er det 8 spørsmål med et krav på 6 riktige for bestått.
 • Midtsemesterprøven: Oppgaver og løsningsforslag er lagt ut her. Resultater og individuelle tilbakemeldinger på prøvene kommer i de neste ukene (det er mange besvarelser og vi er ikke så mange som retter dem så det tar litt tid).
 • Oppgaver: En liste over alle de anbefalte oppgaver og alle prosjektoppgaver er lagt ut på siden Oppgaver. Kopier av tidligere Maple TA-tester er lagt ut på siden Online-tester.
 • Ny epostaddresse: Alle (ikke personlige) henvendelser angående TMA4100 Matematikk 1 bør fremover sendes til tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no.
 • Maple TA: Det er en skrivefeil i oppgave 5 i Integration II. Integranden skal være \(\frac{1}{1-x^2}\) og ikke \(\frac{1}{1+x^2}\). Løsningen på oppgaven er den samme for begge variantene, men utregningen blir mye enklere med riktig integrand. Feilen er rettet opp, men hvis du allerede har påbegynt testen så er det ikke sikkert din test blir oppdatert.
 • Midtsemesterprøven: Som forberedelse for midtsemesterprøven kan det kanskje være en god idé å lese avsnitt 5 i Litt om Logikk, Denisjoner og Teoremer. Mengder og Egenskap er ved de Reelle Tall. Bevisføring i Teori og Praksis.
 • Midtsemesterprøven, igjen: Siste frist for påmelding er satt til torsdag 10. oktober, kl. 12.00. Noen har spurt om formelarket: Det blir lagt ved prøven, så du trenger ikke ta det med selv.
 • Midtsemesterprøven: Ytterligere informasjon om midtsemesterprøven (blant annet om tillatte hjelpemidler, pensum og gamle eksamensoppgaver) er blitt lagt ut her.
 • Informasjon om midtsemesterprøven og obligatorisk påmelding er lagt ut.
 • MyMathLab Global Løsningsforslag til alle oppgave fra læreboken er (tilsynelatende) tilgjenglig i MyMathLab Global. Se informasjon om MyMathLab Global.
 • Maple TA: På oppgave 7 i Transcendental/More Applications har det dessverre vært en feil i algoritmen som gjør at fasit blir feil noen ganger. Feilen bør være rette opp nå, men men hvis noen oppdager flere feil på denne eller andre oppgavene er det bare å gi beskjed til Karl Kristian Brustad.
 • Video: Du vil finne mange nyttige videoer og pencasts ved å klikke på Video i menyen til venstre.
 • Enklere Maple TA: Online-testen Transcendental/More Applications er lagt ut på Maple TA med frist søndag 29. september. Kravet for bestått er fremdeles 7 av 9, men fra og med denne testen trenger du ikke å besvare spørsmål som allerede er riktig besvart i tidligere forsøk.
 • De studenter som har krav på tilrettelegging til eksamen må søke om dette innen 15. september. Se Tilrettelegging på eksamen. I tillegg må de sende en e-post og informere om at de har krav på tilrettelegging til eksamen [at] math [dot] ntnu [dot] no.
 • Mer informasjon om midtsemesterprøven er lagt ut.
 • Adams har kommet til bokhandelen! Løp og kjøp! Materialet som vi lastet opp har blitt slettet.
 • Alle studieprogrammer har nå fått en prioritert tid på mattelab. Se her.
 • Professor Frode Rønning ønsker å undersøke hvordan studentene jobber med Matematikk 1, og trenger frivillige studenter. (Han har fått mange nok nå. Takk for interessen!)
 • Hele kapittel 1 og kapittel 2 pluss fasit til oddetallsoppgaver fra Adams har blitt lagt ut. Resten av bøkene er ventet til Akademika kommende tirsdag, og da blir det opplastede materialet fra boken slettet fra hjemmesiden.
 • Maple TA vil være utilgjengelig fra lørdag 31. august klokken 04:00 og cirka en time fram. Etter det er alle kapasitetsproblemer forhåpentligvis løst.
 • Oppgavene fra avsnitt 2.1 til 2.6 er scannet og lagt ut.
 • OBS! I løpet av søndag 25.08 vil det bli lagt ut 60 grupper på Maple TA, og dere skal registrere dere i den gruppen som deler gruppenr. med øvingsgruppen dere er oppført i her: https://wiki.math.ntnu.no/tma4100/2013h/info. Vennligst sørg for at dere registrerer dere i riktig gruppe. Etter dere har registrert dere er det fritt frem å ta første Maple TA test: Limits and continuity. Se siden lenket til over for mer info om Maple TA.
 • Nå er alle oppgavene fra kapittel 1 lagt ut. Merk at du må være tilkoplet NTNU sitt nettverk for å åpne filen. Dersom du er på campus eller en studentby, er allerede alt i orden. Hvis ikke må du kople til med VPN.
2014-08-04, brustad