Praktisk informasjon

Læreboken

Adams og Essexs: Calculus, eighth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i et spesielt 2-bind paperback utgave (ISBN ADAMS Custom 9781783650989) på akademika. Det spiller ingen rolle om dere kjøper spesialutgaven eller den originale utgaven (den eneste forskjellen er at spesialutgaven er delt i to bind).

Forelesninger

ParallellForelesning 1Forelesning 2
MTBYGG, MTINGMandag 08:15-10:00 i S2Fredag 08:15-10:00 i S2
MTDT, MTIØT-DK, MTKOMTirsdag 10:15-12:00 i S5Torsdag 14:15-16:00 i S7
MTFYMATirsdag 12:15-14:00 i R9Torsdag 12:15-14:00 i R9
MTEL, MTENERG, MTIØT-EM, MTTKTirsdag 12:15-14:00 i F1Onsdag 13:15-15:00 i F1
BKJ, MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR, MTTEKGEOTirsdag 14:15-16:00 i EL5Onsdag 13:15-15:00 i S3
MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART, MTPRODOnsdag 14:15-16:00 i R7Fredag 08:15-10:00 i R1

Pensum

 • Kapittel 1.1-1.5
 • Kapittel 2.1-2.11
 • Kapittel 3.1-3.6
 • Kapittel 4.1-4.6 og 4.8-4.10
 • Kapittel 5.1-5.7
 • Kapittel 6.1-6.8
 • Kapittel 7.1-7.9
 • Kapittel 9.1-9.7
 • Kapittel 18.1, 18.3
 • Øvingene

Faglig innhold

Grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel. Sekantsetningen (middelverditeoremet), maksima og minima, relaterte vekstrater, L'Hopitals regel, Newtons metode. Integrasjonsmetoder og numerisk integrasjon. Volum, buelengde, areal av rotasjonsflater og tyngdepunkt. Følger, rekker og potensrekker. Taylorrekker, Taylors formel. Førsteordens separable og lineære differensialligninger. Eulers metode. Systemer av differensialligninger. Eksempler på matematisk modellering.

Læringsmål

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra énvariabel matematisk analyse. Herunder kontinuitet, konvergens og integrasjon. Videre kjenner studenten grunnleggende numeriske metoder for løsning av ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon. Studenten kjenner til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av matematisk programvare.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om énvariabel matematisk analyse til å formulere og løse enkle problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Obligatoriske aktiviteter

I TMA4100 Matematikk 1 er det to typer obligatoriske aktiviteter: online-tester og øvingstimer/tavleregning. Aktivitetene vektes i et poengsystem, hvor 20 poeng er påkrevd for å kunne ta eksamen. Poengsystem:

 • 1 poeng for å bestå en online-test. Man må klare minst 6 slike tester.
 • 1 poeng for å være med i øvingstime. Man må delta på minst 6 øvingstimer.
 • 4 poeng for å regne prosjektoppgave på tavle i øvingstime. Man må presentere minst en prosjektoppgave.

Det blir 14 online-tester og 14 øvinger (en hver uke frem til og med uke 48 (25. november - 1. desember)). Det er studentenes eget ansvar at de oppfyller de obligatorisk krav.

Du kan få tilsendt en epost med informasjon om du har oppfylt kravene.

Hvis man pga. av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annen lovlig grunn ikke kan oppfylle overstående krav, kan man søke dispensasjonen ved å sende en e-post til tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no. Dette må gjøres senest 1. desember.

Fritak fra obligatoriske aktiviteter

Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, kreves det ikke at du følger de obligatoriske aktivitetene. Alle godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er registrert, så du trenger ikke gjøre noe (annet enn å melde deg opp til eksamen).

Hvordan sjekke oppnådde poeng

Både oppmøte, tavleregninger og tester registreres i Maple TA (se nedenfor). For å se hva som har blitt registrert, gå til din gruppe, trykk "Gradebook"→"View Past Results". Oppmøte og tavlregning i uke X er registrert i "assignments" kalt henholdsvis "Oppmøte uke X", "tavleregning uke X". 1 poeng betyr oppmøte/tavleregning, 0 poeng eller "-" betyr det motsatte. For Maple TA testene må man bedømme bestått utifra poengsum: generelt er det 6/8, 7/9 eller 8/10 som trengs. Dersom man har fått godkjent en test i én gruppe og så byttet gruppe, vil denne testen være registrert i den nye gruppen under navnet "[navn på test] E", og 1 poeng på denne betyr godkjent.

Send en e-post til tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no hvis du tror ikke alle poengene dine er registrert. Husk å skrive ditt brukernavn og gruppenr. i e-posten.

Online-tester

Online-testene utføres i et system som kalles Maple TA. Testene vil ha en tidsfrist satt til søndag kl. 23:59 den andre uken etter at testen er lagt ut, og det gis en ny test hver uke. Man har uendelig med forsøk innen tidsfristen og for å få godkjent må man svare riktig på alle spørsmål med unntak av 2. Oppgavene er designet slik at oppgavetypen er lik hver gang man tar testen, men de enkelte tall og svar i oppgaven vil variere fra gang til gang. Med andre ord må du regne ut alt på nytt hver gang, og det hjelper ikke å skrive av andres svar.

Det anbefales å begynne på testen i god tid før fristen, og det er også mulig å printe ut testen og f.eks. ta den med på Mattelab for å få hjelp.

Praktisk info om bruk av Maple TA:

 1. Testene utføres i nettleseren. Link til Maple TA finner man her Maple TA. Brukernavn og passord er det samme som ditt NTNU brukernavn og passord.
 2. Første gang man logger seg inn er man nødt til å registrere seg i faget TMA 4100. På forsiden etter innlogging er det i øvre halvdel av bildet en linje hvor det står, fra venstre til høyre, "Actions", "Help" og "Logout". Like under "Actions" står det en lenke: "Find classes open for registration". Simpelthen trykk på denne linken, søk så frem kurset "TMA4100 Matematikk 1", og registrer deg.
 3. På startsiden du kommer til når du logger deg inn står det en oversikt over kursene du er registrert i. Trykk på kurset "TMA4100 Matematikk 1 [ditt gruppenr.]" for å få en oversikt over testene tilhørende dette kurset. Trykk på den testen du vil ta og den vil åpne seg i et nytt vindu, så sant tidsfristen ikke har gått ut.
 4. Hvordan man svarer på en oppgave er selvforklarende eller fremgår (forhåpentligvis) av oppgaveteksten. Det er lov til å endre på svarene underveis. Det hender "next" knappen ikke fungerer, og da må du bruke "Question menu" for å velge spørsmål.
 5. Når du har svart på alle spørsmålene, trykker du "Grade". Det vil nå komme en side hvor det står hvor mange poeng av hvor mange mulige du fikk, og hvorvidt du bestod eller ei. Dersom du hadde noen feil, trykk "View details" for å se hvilke oppgaver du svarte feil på. Alle oppgaver du har svart feil på vil komme med en kommentar som sier hvor i boken du kan lære å løse slike oppgaver + relevant lenke til wikien/nettsiden.
 6. Dersom du underveis i sesjonen ønsker å avbryte, vennligst trykk "Grade" før du lukker vinduet. Du har uendelig med forsøk innen tidsfristen, så det gjør ikke noe om du feiler et forsøk. Dette gjør livet lettere for administrator(ene).

Tidligere Maple TA tester:

Limits and continuity
Differentiation I
Differentiation II
Transcendental functions I
Transcendental/More applications
More applications II
More applications/integration
Integration II
Techniques of integration I
Techniques-Applications
Applications of integration II
Differential Equations
Sequences and series I
Sequences and series II

Det er mulig å ta tidligere Maple TA tester i Maple TA (men det teller naturligvis ikke med i de obligatoriske aktiviteter). De tidligere testene er av typen "Practice". Det betyr at du på hvert spørsmål kan trykke på "How did I do?" øverst til høyre og umiddelbart sett om du har svart riktig, og at du når du trykker "Grade" og deretter "View details" får å se de riktige svarene.

Spørsmål angående Maple TA og testene kan sendes til tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Øvingstimer

Studentene vil fordeles i grupper på ca. 30 studenter, og fra og med semesteruke 1 (26.-30. august) vil alle grupper ha én øvingstime hver uke. Formålet med disse øvingstimene er at studentene skal fremføre oppgaver for hverandre, og få tilbakemelding av hverandre og undervisningsassistent/øvingslærer. Det gis fire prosjektoppgaver hver uke som skal løses/presenteres i øvingstimen, og 10 minutter er medregnet til hver fremføring, tilbakemelding inkludert. Alle oppgaver er selvsagt ikke like lange, så dette er bare et veiledende tall.

Det er ikke mulig å feile en slik fremføring så sant man har forberedt seg og tar det seriøst; at man gjør noen feil i fremføringen eller at løsningen ikke stemmer helt er ikke farlig. Det viktigste er at man prøver å forklare hvordan man har tenkt og hvordan man har gått frem for å løse oppgaven. Dersom en oppgave består av flere delspørsmål er det ikke nødvendig å ha løst alle delspørsmål.

Oppmelding til prosjektoppgavene

Man melder seg til å regne en oppgave på tavlen på Oppmeldingsside senest 24 timer før øvingstimen. Prioritet gis til dem som ikke har vært til tavlen før, så man kan ikke forvente å kunne komme til tavlen to ganger, men skulle det være en oppgave hvor ingen av dem som enda ikke har vært til tavlen melder seg, kan man få lov til å gå til tavlen annen gang.

Spørsmål rundt oppmelding kan sendes til tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Oversikt over rom og tidspunkt for øvinger

Under er en oversikt over når de forskjellige studieretninger skal ha øvingstimer. Studenter som ikke er ved en av disse retningene må selv finne et tidspunkt som passer, og så møte opp i den øvingstimen og si fra til øvingslæreren at de skal være i denne gruppen.

Studieretning Dag Tidspunkt Rom EtternavnGruppenummer Øvingslærer
MTPETR Mandag 10:15-11:00 KJL22A-M40Mathias Nikolai
11:15-12:00 KJL22N-Å41Mathias Nikolai
MTMT Mandag 10:15-11:00 S23 A-H36Ole Brevig
11:15-12:00 S23 I-M37Ole Brevig
MTEL Mandag 12:15-13:00 R50 A-F8Ailo Aasen
R51 G-L9Erik Bakken
ELROMG012M-Å10 Erling Haugsand
MTTEKGEO Mandag 13:15-14:00 R50Alle42 Karl Kristian Brustad
MTMART Mandag 12:15-13:00 B21A-E31Ole Brevig
KJL4F-J32Katrin Grunert
B22K-N33Lars Odsæter
13:15-14:00 B22O-S34Hallvard Braaten
R20T-Å35Erik Bakken
MTTK Mandag 15:15-16:00 KJL23A-D43Erik Bakken
R92E-G44Katrin Grunert
GK1H-I45Hallvard Braaten
16:15-17:00 KJL23J-L46Hallvard Braaten
B1M-S47Katrin Grunert
GK1T-Å48David Åsen
MTPROD Tirsdag 08:15-09:00 R93A-E49Jørgen Endal
R92F-H50Martin Strand
R60J-L51Katrin Grunert
09:15-10:00 R92M-R52Martin Strand
R93S53Geir Bogfjellmo
R60T-Å63Karl Brustad
MTIØT-PP Tirsdag 08:15-09:00 R54Alle30 Sigrid Grepstad
MTIØT-EM Fredag 08:15-09:00 K27A-La21 Gunnar Arvid Sveinsson
09:15-10:00 K27Lj-Å22 Gunnar Arvid Sveinsson
MTIØT-DK Onsdag 12:15-13:00S24 A-K 19 Geir Bogfjellmo
13:15-14:00 S24L-Å 20 Martin Strand
MTING Tirsdag 10:15-11:00 KJL23A-I17Nikolai Ubostad
11:15-12:00 KJL23J-Å18Nikolai Ubostad
MTKOM Onsdag 13:15-14:00 ELROMG012A-H28Henrik Finsberg
14:15-15:00 ELROMG012I-Å29Lars Bakke Krogvig
MTENERG Torsdag 10:15-11:00 B21A-C11Henrik Finsberg
KJL22D-H12Lars Bakke Krogvig
KJL23I-M13Ailo Aasen
Torsdag 11:15-12:00 B22N-SKJ14Katrin Grunert
KJL22SKG-T15Lars Bakke Krogvig
KJL23U-Å16Henrik Finsberg
MTKJ Torsdag 10:15-11:00 S23A-D23Odd Eirik Farestveit
S21E-H24Håvard Heitlo Holm
11:15-12:00 S23I-N25Ailo Aasen
H1O-Å26Håvard Heitlo Holm
MTBYGG Torsdag 12:15-13:00 R51A-B1David Åsen
B22C-G2Jørgen Endal
K26H-I3Sigrid Grepstad
R50J-L4Håvard Heitlo Holm
13:15-1400 R51M-N5Jørgen Endal
B22O-S6David Åsen
K26T-Å7Gunnar Arvid Sveinsson
MTNANO Torsdag 12:15-13:00 B21A-K38Kristoffer Varholm
13:15-14:00 B21L-Å39Sigrid Grepstad
MTDT Mandag 10:15-11:00 KJL24A-E54Odd Eirik Farestveit
11:15-12:00 KJl24F-I55Odd Eirik Farestveit
12:15-13:00 S23J-N56 Mathias Nikolai Arnesen
Onsdag 11:15-12:00 MA24O-Å57Lars Odsæter
MTFYMA Onsdag 12:15-13:00 S23A-G58Lars Odsæter
12:15-13:00 S21H-K59 Kristoffer Varholm
13:15-14:00 GK1L-S60 Geir Bogfjellmo
13:15-14:00 KJL 22T-Å61 Kristoffer Varholm
MTDESIG Mandag 10:15-11:00 KJL21Alle62 Erling Haugsand

Mattelab

Det vil være mattelab i S6 fra klokka 10:00-18:00 hver ukedag fra og med uke 35 til og med uke 48. Det vil alltid være en studentassistent og en øvingslærer til stede slik at det er mulig å få hjelp med øvingsoppgaver, Maple eller prosjektoppgaver.

Noen tidspunkt på mattelab er prioritert for enkelte linjer. Dette er for å unngå for mange studenter på en gang. Studenter som ikke går på linjen som er prioritert kan fortsatt komme på mattelab på det tidspunktet, men kan bli bedt om å komme tilbake senere om det er fullt.

På mattelab er det til tider mange studenter, og kun to øvingslærere. Dette medfører at studenter ikke kan forvente hjelp til alt de lurer på, og vi ber om forståelse for dette. Spør gjerne medstudenter om hjelp før du skriver deg opp på liste for å få assistanse fra øvingslærer.

Tirsdag 14-16 er prioritert de som ikke går på en ingeniørlinje.

DagTidspunktPrioritert forØvingslærer
Mandag10-12 MTDT Jørgen Endal
12-14MTINGJørgen Endal
14-16 MTEL 1500-1700Ole Brevig
16-18Ole Brevig
Tirsdag10-12 MTTK Lars Odsæter
12-14 MTBYGGLars Odsæter
14-16Frie fag Nikolai Ubostad
16-18 MPETRNikolai Ubostad
Onsdag10-12 MTPROD Sigrid Grepstad
12-14 MTMT 1400-1500Sigrid Grepstad
14-16 MTNANO 1500-1700Martin Strand
16-18Martin Strand
Torsdag10-12MTKOMErik Bakken
12-14MTKJErik Bakken
14-16 MTTEKGEOKatrin Grunert
16-18 MTFYMA Katrin Grunert
Fredag10-12MTMARTKarl Brustad
12-14MTENERGGeir Bogfjellmo
14-16MTDESIGN Geir Bogfjellmo
16-18MTIØTKarl Brustad

Om noe er galt eller uklart, kontakt tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Eksamen og midtsemesterprøve

2013-11-06, tokemeie