Eksamen

Eksamen i Matematikk 1 er todelt og består av en midtsemesterprøve (teller maks. 20%) og en slutteksamen (teller min. 80%). Midtsemesterprøven kan kun telle positivt på den endelige karakteren. Dette betyr at hvis du ikke møter til midtsemesterprøven (uansett grunn) eller hvis du gjør det bedre på slutteksamen på midtsemesterprøven, så teller slutteksamen 100%. Hvis du har gjort det bedre på midtsemesterprøven enn på slutteksamen teller midtsemesterprøven 20% og slutteksamen 80%.

Merk imidlertid at for å stå samlet må du stå på slutteksamen (da den telle over 50%), dvs. at du må ha minst 41% riktig på slutteksamen.

Slutteksamen er skriftlig og finner sted fredag 20. desember fra 09:00 til 13:00. Hvor slutteksamen finner sted blir offentliggjort 3 dager før eksamen på http://www.ntnu.no/eksamen/sted/.

Hjelpemidler på eksamen

Eksamen har hjelpemiddelkode C: "Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt".

Det eneste trykte og håndskrevne hjelpemiddel som er tillatt er dette formelark.

Den godkjente kalkulatoren er enten Citizen SR-270X, SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S.

Tilrettelegging på eksamen

De studenter som har krav på tilrettelegging til eksamen må søke om dette innen 15. september. Se Tilrettelegging på eksamen. I tillegg må de sende en e-post og informere om at de har krav på tilrettelegging til eksamen [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Pensum

Pensum for slutteksamen er følgende avsnitt av læreboken:

  • Kapittel 1.1-1.5
  • Kapittel 2.1-2.11
  • Kapittel 3.1-3.6
  • Kapittel 4.1-4.6 og 4.8-4.10
  • Kapittel 5.1-5.7
  • Kapittel 6.1-6.8
  • Kapittel 7.1-7.7 og 7.9
  • Kapittel 9.1-9.7
  • Kapittel 18.1, 18.3

Eksamensforberedelser

Når du skal forberede deg til eksamen kan følgende ressurser kanskje være nyttige:

Maple TA testene

Det kan være en god ide å begynne med å ta Maple TA testene på nytt for å sjekke at du mestrer det grunnleggende, eller om det er deler av pensum du bør se mer på.

Tema-sidene

Tema-sidene gir en kort innføring til de 9 temaer som pensum er delt i, og inneholder lenker til diverse læringsmateriale (videoer, eksempler, oppgaver).

Eksamenskurs

Videoopptakk fra Haakon Bakkas eksamenskurs fra 2010 og tilhørende slides kan brukes til å få et overblikk over dele av pensum.

Oppfriskningskurs

Slitter du med grunnleggende fertigheter kan det kanskje være nyttig å ta en titt på Oppfriskningskurs i matematikk.

Gamle eksamensoppgaver

Som forberedelse til slutteksamen kan det være nyttig å se på gamle eksamensoppgaver. Denne siden inneholder korte videoer som viser i detalj hvordan utvalgte eksamensoppgaver kan løses.

I tillegg finnes på denne siden mange gamle eksamensoppgaver med tilhørende løsningsforslag.

Eksamensmattelab

I perioden 2.-19. desember blir det mattelab hver dag (unntatt lørdag og søndag) i S2. Tidspunktet er 12-16 med unntak av 18. og 19. hvor mattelab har åpen 10-18. Vi har dessverre bare ressurser til at det er to lærere tilstede av gangen. Vi oppfordre derfor til at dere også bruker de andre ressursene vi stiller tilrådighet.

Online diskusjonsforum

I tillegg til mattelab kan dere stille spørsmål om pensum og eksamensoppgaver online på diskusjonsforumet MatteSnakk (bruk kategorien TMA4100). Se her for informasjon om hvordan du registrerer deg på MatteSnakk. Vi vil forsøke å svare på alle spørsmål innen eksamen, men kommer det veldig mange spørsmål er det ikke sikkert vi rekker det.

2021-04-19, Per Kristian Hove