Øvingsopplegg Matematikk 1 - høsten 2011

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 8 av 12 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen blir ikke godkjent.

Veiledning og innlevering av hjemmeøvingene

Hjemmeøvingene kunngjøres nedenfor innen mandag kl. 15.00 hver uke, og blir veiledet i uken etter. Veiledning foregår i smågrupper. Se gruppeinndeling for informasjon om tidspunkt og sted for veiledning. Dersom du ikke finner navnet ditt på noen av gruppene, send mail til katharka [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Innleveringsfrist er er klokken 12.00 dagen etter veiledning. De som har veiledning på fredager har frist for innlevering mandag kl. 12.00.

Øvingene skal leveres i hyller merket med linje og gruppenummer i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Husk å stifte sammen arkene og ha med riktig informasjon på toppen av forsiden. Øvingene leveres ut ferdig kommentert samme sted. Dersom en øving du har levert inn ikke er blitt vurdert, ta kontakt med studassen din snarest! Det vil ikke bli anledning til å få godkjent øvinger på et senere tidspunkt!

Godkjente øvinger

Her kan du få tilsendt en oversikt over dine godkjente øvinger. Dersom du har problemer med å få tilsendt oversikten sender du en epost med ditt navn og student e-postadresse til katharka [at] math [dot] ntnu [dot] no.

Hjemmeøvinger

Oppgaver under Teknostart

Oppgavene dere skal regne under Teknostart er her. Fasit her. Disse oppgavene er ikke en del av det obligatoriske øvingsopplegget, det starter etter at Teknostart er ferdig.

2011-11-29, Sigrid Grepstad