Hjemmeøving 6

  • Avsnitt 6.1: Oppgave 19, 34, 39 og 52
  • Avsnitt 6.2: Oppgave 5, 32, 36 og 39
  • Avsnitt 6.3: Oppgave 3, 8, 34 og 36
  • Avsnitt 6.4: Oppgave 15, 28, 29 og 40

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

2011-09-30, Sigrid Grepstad