TMA4100 Matematikk 1, høst 2011

Pensum

Følgende deler av læreboka er pensum:

  • 1.1-1.5
  • 2-8
  • 15.1-15.4
  • appendiks A.2

I tillegg er øvingene pensum

Link til kapittel 15.

Notater

Fremdriftsplan

NB! Merk at dette kun er en plan. Endringer kan bli gjort i løpet av semesteret.

UkeAvsnittInnholdØvingMerknad
331.1-1.5 2.1-2.2Funksjonsbegrepet. Inverse funksjoner. Tangent, endringsrate, grenseverdi.T1
342.3-2.7 3.1-3.5Presis definisjon av grensebegrepet. Kontinuitet, skjæringssetningen. Derivert, derivasjonsregler, kjerneregel, parametriske kurver.T2-4
353.6-3.9Implisitt derivasjon. Derivasjon av inverse funksjoner og logaritmer. Relaterte vekstrater. 1
363.10-3.11 4.1-4.2Linearisering og differensial. Hyperbolske funksjoner. Ekstremverdier. Sekantsetningen. 2innlev. øv. 1
374.3-4.7Monotone funksjoner og førstederiverttest. Krumning og annenderiverttest, kurveskissering. Anvendt optimering. L’Hopitals regel. Newtons metode.3innlev. øv. 2
384.8, 5.1-5.5Antideriverte. Arealapproksimasjoner med endelige summer. Summenotasjon og grenser av endelige summer. Det bestemte integralet. Fundamentalsetningen. Ubestemt integral og substitusjon.4etc.
395.6-5.7 6.1-6.2Substitusjon i bestemt integral, og areal mellom kurver. Logaritmen definert som et integral. Volum ved skivemetoden. Rotasjonslegemer. Volum ved sylinderskallmetoden.5
406.3-6.6Lengde av kurver i planet. Overflateareal av omdreiningslegemer. Eksponentiell vekst og separable differensialligninger. Arbeid.6
416.7 7.1-7.3Moment og tyngdepunkt. Delvis integrasjon. Trigonometriske integraler. Trigonometriske substitusjoner.7
427.4-7.7Delbrøkoppløsning og integrasjon av rasjonale funksjoner. Numerisk integrasjon. Uegentlige integraler.8Midtsemesterprøve.
438.1-8.4Følger. Rekker. Integraltesten. Sammenligningstester.9
448.5-8.7Forholdstest, rottest. Alternerende rekker. Absolutt og betinget konvergens. Potensrekker.10
458.8-8.10Taylor- og MacLaurinrekker. Konvergens av Taylorrekker. Binomialrekker.11
4615.1-15.3Første ordens differensialligninger. Løsninger, retningsdiagram, Picards teorem. Første ordens lineære diff.lign. Anvendelser.12
4715.4-15.6Eulers metode. Forbedret Euler. Autonome ligninger. Skissering av løsninger. Systemer av ligninger. Faseplan. Repetisjon/eksamensregning.-innlev. øv. 12
48 Repetisjon/eksamensregning.-
2011-11-23, Kristian Gjøsteen