Hjemmeøving 7

  • Avsnitt 6.5: Oppgave 1, 13 og 35
  • Avsnitt 6.6: Oppgave 11, 12 og 36
  • Avsnitt 6.7: Oppgave 3, 17, 31 og 32
  • Avsnitt 7.1: Oppgave 4, 37, 44 og 49
  • Oppgave 23 fra eksamensoppgavesamlingen her
2011-10-06, katharka