Hjemmeøving 9

  • Avsnitt 7.2: Oppgave 44
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 38
  • Avsnitt 7.5: Oppgave 59
  • Avsnitt 7.7: Oppgave 6, 22, 66 og 74
  • Avsnitt 8.1: Oppgave 24, 32, 50, 74 og 81
  • Avsnitt 8.2: Oppgave 12, 18 og 36
  • Oppgave 49 fra eksamensoppgavesamlingen her
2011-10-20, katharka