Hjemmeøving 11

  • Avsnitt 8.7: Oppgave 16 og 18
  • Avsnitt 8.8: Oppgave 12 og 24
  • Avsnitt 8.9: Oppgave 26, 32, 37, 38 og 40 (I 37, 38 kan rekkene for cos(x) og sin(x) antas kjent.)
  • Avsnitt 8.10: Oppgave 8 og 18
  • Oppgave 64, 65 og 67 fra eksamensoppgavesamlingen her
2011-11-04, Sigrid Grepstad