TMA4100 Matematikk 1 — høst 2011

Emnet foreleses høsten 2011 i seks paralleller:

Øvingslærere: Katharina Kahrs, Sigrid Grepstad

Felles beskjeder

22/12: Oppgaver og løsningsforslag til årets eksamen.

2011-11-20, Kristian Gjøsteen