Hjemmeøving 3

  • Avsnitt 3.11: Oppgave 49
  • Avsnitt 4.3: Oppgave 18abc, 46, 58
  • Avsnitt 4.4: Oppgave 10, 22, 26, 30
  • Avsnitt 4.5: Oppgave 24, 40, 48
  • Avsnitt 4.6: Oppgave 2, 40, 58, 70

Alle oppgavene er fra læreboken (Hass-Weir-Thomas).

En pdf-fil med oppgavetekstene finner du her.

2011-09-09, Sigrid Grepstad