Hjemmeøving 5

  • Avsnitt 5.4: Oppgave 10, 44, 58 og 80
  • Avsnitt 5.5: Oppgave 8, 18, 38 og 68
  • Avsnitt 5.6: Oppgave 8, 25, 40, 105 og 114a
  • Avsnitt 5.7: Oppgave 20 og 55
  • Eksamen kont 2008: Oppgave 2

I tillegg anbefaler vi dere å prøve på to eksamensoppgaver:

  • Des 2007: Oppgave 1 og 7

Disse skal ikke leveres inn, og er å finne med løsningsforslag under Eksamensoppgaver.

2011-09-23, katharka