Hvor skal øvingene leveres?

Svar: I nordre lavblokk, som henger sammen med sentralbygg 2 på nordsiden (altså motsatt side av kantine og bokhandel).

Figuren viser rommet (370B) hvor leveringen skjer i rosa. Det er en trapp opp fra flystripa i 2. etasje (grønn), og en innebygd gangvei over taket fra 3. etasje i sentralbygg 2 (gul).

Tredje etasje

2011-08-16, katharka