Hjemmeøving 13

Oppgave 87, 88, 89, 91, 92, 93 fra eksamensoppgavesamlingen her

2011-11-21, Sigrid Grepstad