Temasider

Lenkene under tar deg ut av 2016-sidene for TMA4105, så det kan være lurt å åpne dem i nye faner.

Pensum er delt inn i følgende temaer:

Hvert tema tilsvarer et kapittel i boken. Alle kapitler referer til "Calculus: A Complete Course. Eight Edition. Robert A. Adams & Christopher Essex". Under hvert tema finner du en kort innføring i de viktigste konseptene i dette kapittelet, samt lenker til relevant digitalt læringsmateriale (videoer, eksempler).

Fjorårets forelesningsserie

Fjorårets plenumsregningsserie

Temavideoer

Norsk-engelsk matematisk ordliste

2016-02-07, Morten Andreas Nome