TMA4105 Matematikk 2, vår 2016

BeskjederLærebok

bok.jpg

Adams og Essex: Calculus, eighth edition. Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN ADAMS Custom 9781783650989) på akademika. Det spiller ingen rolle om dere kjøper spesialutgaven eller den originale utgaven (den eneste forskjellen er at spesialutgaven er delt i to bind).

Skalarfeltnotat

Istedenfor seksjon 12.2–12.9 i Adams og Essex vil vi bruke dette notatet om skalarfelt.

  • 01.02.2016: Førsteutgaven har en feil i eksempelet på side 11. Det skal stå \(\sin\) i uttrykkene for \(\partial f/\partial x\) og \(\partial f/\partial y\). Dette er rettet i nyeste versjon.
  • 15.04.2016: Endelig versjon av notatet er nå ute. Endringene er: Nytt eksempel på å finne tangentplan til graf (side 17); rettet opp definisjon av flervariabelpolynom (side 18); samt flere småendringer.

Uke 17

  • Interaktiv forelesning:
    • Ingen IF denne uken
  • Anbefalte oppgaver
2016-06-07, Marius Thaule