TMA4105 Matematikk 2 for MTBYGG, MTING våren 2009

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for bygg og ingeniør.

ForeleserLisa Lorentzen
ForelesningerMandager 10:15–12:00 i S2
Onsdager 08:15–10:00 i S2

Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet!

Referansegruppen består av Petter Holmstrøm, Eirik Haug og Snorre Stenerud.

Meldinger

06.05 Treffetider før eksamen: Tirsdag 12.05 klokken 10:15-12:00 i S3 (Merk rumnummer!!) Tirsdag 19.05 klokken 10:15-12:00 i S3 (Merk rumnummer!!)

04.02 Referat fra møtet med referansegruppen 30.01.2009 finner du her

29.01 Referansegruppen er nå operativ. Vi skal ha første møte fredag ettermiddag den 30.01. Har du saker du gjerne vil skal diskuteres ved møtet, må du kontakte en av medlemmene i gruppen.

13.01 Velkommen til nytt semester med nye fag og nye sjanser!

13.01 Øvingsopplegget starter neste uke, slik at øving 1 veiledes og innleveres essensielt i uke 4 (19.-23. januar). Det er viktig at dere har regnet så mye dere får til av øvingen før dere møter til veiledningstimen.

13.01 MTBYGG har sin veiledningstime fredager 10.15-12:00 med innlevering innen klokken 12:15 mandagen etterpå.

13.01 MTING har sin veiledningstime tirsdager 08:15-10:00 med innlevering innen klokken 12:15 onsdagen etterpå.

13.01 NB!! Øvinger som ikke er levert innen fristen vil ikke bli godkjent!!

13.01 Fordeling i øvingsgrupper og fordeling av rom for veiledningstimen blir kunngjort på dette stedet i løpet av uke 3.

13.01 Mattelabben på rom R55 og R56 starter neste uke! Den går mandag-torsdag 16:15-19:00.

Fellesmeldinger

19.08 Eksamenssett konten 2009 finner du her og løsningsforslag til denne er her.

20.05 Eksamenssett våren 2009 finner du her og løsningsforslag til denne er her.

06.05 Vedlagt oppgavesettet dere får til eksamen, ligger et formelark.

06.05 I løpet av uke 20 skal listen over studenter med nok godkjente øvinger ligge klar hos Studentservice. Det skal i prinsippet være mulig å kontrollere at listen er korrekt, men det kan bli veldig stor pågang. Derfor har vi følgende råd til alle studenter. Dersom dere selv mener at dere har nok godkjente øvinger, så still opp til eksamen. Dersom dere ikke står på listen over godkjente studenter, må dere bare fylle ut et lite skjema der dere godkjenner at besvarelsen deres blir makulert dersom vi ikke klarer å rydde opp i saken i ettertid. Og så kommer dere og snakker med en faglærer i faget etter eksamen.

06.05 Endelig pensumliste ligger på siden "Kursinformasjon".

06.05 Lisa Lorentzen er på Mattelaben torsdag 14 mai klokken 16:00-17:30 og svarer på spørsmål.

27.04 Mattelaben er åpen frem til og med uke 19.

02.04 Mapleøving 2 er nå lagt ut. Du finner den på Maple for TMA 4105 Matematikk 2 – våren 2009, eller evt. direkte på Mapleøving

27.02 Mapleøving 1 er nå lagt ut. Du finner den på Maple for TMA 4105 Matematikk 2 – våren 2009, eller evt. direkte på Mapleøving

18.02 Reserveringen av plass for midtsemesterprøven åpner mandag 9. mars klokken 08:00. (Er du oppmeldt til eksamen, er du også oppmeldt til midtsemesterprøven. Dette gjelder bare tid og sted for gjennomføringen av midtsemesterprøven.) Du finner lenken til oppmeldingsstedet på siden for midtsemesterprøven når det nærmer seg åpningstiden. Påmeldingen stenges fredag 13. mars klokken 12:00.

29.01 Pensum til midtsemesterprøven er kapitlene 9-12 i læreboken, med unntak av 9.5 og 12.9.

29.01 Midtsemesterprøven er en elektronisk prøve som fra og med i år bare teller positivt. Det vil si, resultatet fra prøven får bare innvirkning på sluttkarakteren i faget dersom den forbedrer karakteren. Spesielt betyr det at manglende oppmøte ved prøven medfører at slutteksamen teller 100%. Det blir derfor ikke holdt en ny prøve for dem som ikke møter til den ordinære prøven, selv om en student skulle ha gyldig forfall.

29.01 Godkjente hjelpemidler ved midtsemesterprøven er som ved ordinær eksamen. Husk å ta med studiekort og legitimasjon.

29.01 Legg merke til at for å stå i faget er det nødvendig å bestå slutteksamen. En god karakter på midtsemesterprøven kan altså ikke heve en stryk-karakter på slutteksamen til en ståkarakter i faget.

29.01 Som kjent er midtsemesterprøven lagt til uke 12. Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje i Sentralbygg 2, telefon 735 93520, e-mail: mat.fag@math.ntnu.no) senest tre virkedager før prøven skal holdes. Bare studenter med godkjent krav på tilrettelegging blir tatt hensyn til.

29.01 Enkelte studenter har krav på tilrettelegging ved eksamen. Studenter som mener de har et slikt krav, må selv søke om å få det godkjent. Om du ikke har søkt om tilrettelegging, kan det gjøres på http://www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging/eksamen Fristen er 15. februar. Siden midtsemesterprøven bare varer 90 minutter, gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

12.01 Øving 1 er lagt ut (bruk lenke til øvinger i menyen til venstre)

08.01 For deg som tar TMA4105 som frivillig fag:

Du må gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du har fått det godkjent tidligere). Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder hjemmeøvinger (alle har de samme øvingene). Kontakt øvingslæreren for den parallellen du ønsker å følge, og si fra hvilken gruppe du ønsker å være på.

07.01 For deg som har godkjent øvingsopplegg i SIF5005/TMA4105 fra tidligere:

Dersom du har vært oppe til eksamen tidligere i TMA4105 (eller SIF5005), så har du automatisk øvingsopplegget godkjent, og har rett til å gå opp til eksamen. Du trenger altså ikke å gjennomføre øvingsopplegget i TMA4105 Matematikk 2 på nytt. Selv om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere, må du uansett ta midtsemesterprøven, siden den er en del av eksamen og ikke av øvingsopplegget.

Meldingsarkiv

2009-03-16, Lisa Lorentzen