Eksamensoppgaver for TMA4105

Gamle eksamensoppgaver med fasit

Her har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75002 og 75012 Matematikk 1B, gitt i tiden 1993-1997.

En liste over eventuelle kjente feil vil bli gjort tilgjengelig her. Foreløpig er det ingen kjente feil.

  • Fullformat: 24 A4-sider (kan leses rett av skjerm).
  • Forminsket: 12 A4-sider (blir fullt lesbart ved utskrift).

Ikke fullt så gamle eksamensoppgaver med fasit

Eksamensoppgavene gitt i SIF5005 i årene 2000 og 2001 er her samlet i en fil. Vi har to versjoner:

  • Fullformat (hvert ark i originalen som ett A4-ark), og
  • Forminsket (to ark fra originalen som ett A4-ark).

Eksamensoppgavene inneholder også et formelark.

Fasit for alle oppgavene er samlet i en fil. Igjen er det fire versjoner:

  • Fullformat (hvert ark i originalen som ett A5-ark), og
  • Forminsket (to ark fra originalen som ett A4-ark).

Vi anbefaler at du prøver å regne oppgaven selv, og sjekke mot fasiten, før du kikker i løsningsforslaget.

Nyere eksamensoppgaver med løsningsforslag

Vi har også utvalgte eksamensoppgaver og løsningsforslag tilgjengelig enkeltvis, men bare i skjermvennlig utgave (full størrelse):

[1] Det er en feil i løsningsforslaget til 2006/kont: På side 4, linje 4 ovenfra skal grensene for x være −1 og 1, ikke 0 og 2. Feilen har ingen konsekvens for svaret, åpenbart. Vi får ikke rettet det fordi TeX-filen for løsningsforslaget er tapt.
[2] I oppgave 6b er det feil fortegn i svaret. Når normalvektoren peker inn i legemet, må man skifte fortegn før man kan bruke divergensteoremet.

2009-01-08, Hans Rivertz