TMA4105 Matematikk 2 – våren 2009

Foreløpig forelesningsplan

UkeTemaHass Weir ThomasHj.øv.Merknad
3 Areal og buelengde i polarkoordinater.K9.1-9.3 (13 s.)--
4 Kjeglesnitt. Vektorer og skalarprodukt.K9.4,9.6 + 10.1-10.3 (24 s.) 1-
5 Kryssprodukt. Linjer og plan i rommet. K10.4-10.6 (21 s.) 2-
6 Integraler av vektorvaluerte funksjoner. Buelengde. K11.1-11.3 (20 s.) 3-
7 Krumning, akselerasjon og hastighet. K11.4-11.6 (19 s.) 4-
8 Funksjoner av flere variable, grenser, kontinuitet og partielle deriverte.K12.1-12.3 (29 s.) 5-
9 Kjerneregelen, retningsderivert, gradient og tangentplan. K12.4-12.6 (del 1) (22 s.) 6-
10 Max/min-problemer, Lagranges multiplikatormetode, dobbelintegral. K12.6 (del 2), 12.7, 12.8 (del 1) (24 s.)7 Mapleøving 1 deles ut.
11 Dobbelintegral og areal. K12.8 (del 2), 13.1-13.3 (20 s.) 8 Mapleøving 1 veiledes.
12 Dobbelintegral i polarkoordinater, trippelintegral, moment og tyngdepunkt.K13.4-13.6 (22 s.) Mapleøving 1 inn på første forelesning. Ingen hjemmeøving! Midtsemesterprøve.
13 Trippelintegral i sylindriske og sfæriske koordinater, substitusjoner.K13.7, 13.8 (20 s.) 9-
14 Linjeintegral og vektorfelt. K14.1, 14.2, 14.3(del 1) (22 s.) 10Mapleøving 2 deles ut.
15 Påskeferie. ---
16 Greens teorem, areal av flater. K14.3(del 2), 14.4-14.5 (20 s.)-Mandag 13 + tirsdag 14: Påskeferie. Ingen hjemmeøving.
17 Stokes teorem og divergensteoremet. K14.6-14.8 (11 s.) 11 Mapleøving 2 inn på første forelesning. Ingen veiledning eller innlevering av hjemmeøving 11.
18 Repetisjon. 12Fri fredag 1. mai. Ingen veiledning eller innlevering av hjemmeøving 12.
19 ---Ekstra forelesninger for tapte dager i uke 18.
21 ---Eksamen mandag 20.5, 4 timer.
2009-03-27, sselberg