Kursinformasjon TMA4105 Matematikk 2 – våren 2009

Lærebok

Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2 , Pearson (compiled from Hass, Weir og Thomas: University calculus, Addison-Wesley 2007).

Karl Rottmann: Matematisk formelsamling.

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av to typer øvinger: hjemmeøvinger og mapleøvinger. For å få adgang til eksamen må minst 6 av 10 hjemmeøvinger og 2 av 2 Mapleøvinger være godkjent. Øvinger og løsningsforslag blir etterhvert gjort tilgjengelige her.

Første øving blir gjort tilgjengelig i uke 3, med leveringsfrist i uke 4. Veiledning skjer i små grupper samme uke som øvingen skal leveres. Øvingene skal leveres inn og godkjennes av studentassistentene. Det blir i alt 10 hjemmeøvinger med veiledning i grupper og innlevering, hvorav minst 6 må være godkjent for å få adgang til eksamen. Øvinger levert etter fristen (se den lokale hjemmesiden for hver parallell) blir ikke godkjent. I tillegg blir det gitt to øvinger som ikke veiledes og som ikke skal leveres inn.

Mapleøving

Det blir to Mapleøvinger, og du må ha begge godkjent for å få gå opp til eksamen. Den første øvingen veiledes i uke 11, med innlevering på første forelesning i uke 12. Den andre øvingen skal leveres på første forelesning i uke 17. Innlevering som gruppearbeid (med maks 5 studenter i hver gruppe) er mulig. Lenke til Mapleøvingene finner du her.

Endelig pensumliste:

Hass, Weir, Thomas: Kapittel 9-14, med unntak av 9.5 og 12.9.

Eksamen

Midtsemesterprøve

Elektronisk flervalgsprøve med varighet 90 minutter. Prøven finner sted i uke 12 og teller 20% av endelig karakter. Manglende oppmøte gir 0 poeng på denne delen av eksamen. Detaljert info finnes her.

Avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen 20. mai 2009 klokken 09:00. Varighet 4 timer. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkel kalkulator (HP30S eller Citizen SR-270X) og Matematisk formelsamling (Rottmann).

2009-05-06, Lisa Lorentzen