Øvinger TMA4105 Matematikk 2 – våren 2009

Nettside for øvingssystemet

Her kan du sjekke hvor mange godkjente øvinger du har: øvingssystem

Øvinger og løsningsforslag

Øving nr. innlev. i uke oppgaver fra boka eksamensoppgaver løsningsforslag
1 4 9.1: 2, 4, 6, 22, 34, 44
9.2: 2, 8, 20, 28
9.3: 2, 6, 14, 16, 24
ingen
2 5 9.4: 22, 28, 58, 76
9.6: 12
10.1: 26, 28, 30, 32, 46, 50, 56
10.2: 26, 34, 36, 40, 46
10.3: 2, 16, 24 (erstatt lb.med N), 28
ingen
3 6 10.4: 4, 8, 18, 24, 28, 38
10.5: 10, 18, 22, 26, 30, 32, 36, 44, 46, 60
10.6: 34, 42, 44, 46
10 "Additional Exercises" (s. 660-): 2, 10
ingen
4 7 11.1: 2, 6, 8, 10, 18, 20, 24
11.2: 4, 6, 10, 14, 20, 22, 24, 26
11.3: 2, 8, 10, 12, 22
ingen
5 8 11.4: 4, 6, 16, 18, 22
11.5: 2, 6, 16, 18, 20, 22
11.6: 4
11 "Practice Exercises" (s. 698-699): 4, 6, 10, 20, 28
ingen
6 9 12.1: 8, 13-18, 22, 28, 30, 38
12.2: 12, 16, 30, 34, 42, 48, 54, 58
12.3: 4, 10, 18, 22, 30, 48, 52, 58
ingen
7 10 12.4: 7, 31, 40, 47
12.5: 3, 13, 19, 25
12.6: 9, 17, 23, 49
Ukens utfordring: 12.5: 31
ingen
8 11 12.6: 43, 47
12.7: 25, 35, 42d, 47, 53i
12.8: 15, 17
Ukens utfordring: 12.7: 39
ingen
9 13 12.8: 39
12 Additional: 14
13.2: 9, 29, 31, 35, 41, 49
13.3: 7, 19
Ukens utfordring: 13.2: 54
ingen
10 14 13.4: 15, 23
13.5: 33, 41
13.6: 11, 25
13.7: 11, 35, 41
Ukens utfordring: 13.5: 45
ingen
11 ingen veiledning ingen innlevering 13.8: 7
14.1: 1-8, 11, 25a
14.2: 15,17,24
14.3: 11, 21, 25, 38
14.4: 7, 23
Ukens utfordring: 14.3.34
ingen
12 ingen veiledning ingen innlevering 14.5: 3, 19, 27, 41, 49
14.6: 7, 19, 25, 35
14.7: 3, 7
14.8: 5, 9, 17
Ukens utfordring: 14.7.26
ingen
2010-01-05, Finn Faye Knudsen