Grupper og veiledningstimer

Personer som ikke hører til hovedlinjene (vist under) kan kontakte en veileder til en gruppe som passer for å bli registrert i øvingssystemet.

Vær oppmerksom på at gruppene ikke er fullstendig alfabetiske!

Innleveringsboksene for øvinger finnes i Sentralbygg 2, lavblokk nord i 3. etasje. Øvingene skal leveres innen kl. 1215 dagen etter veiledning. Dersom veiledningen er på fredag, skal øvingen leveres innen kl. 1215 mandagen etter.

Alle henvendelser i forhold til øvinger og øvingsopplegg bør sendes til Erlend Aune.

OPPDATERINGER

17.01.09, 1240: Veileder Frøydis Aakenes flyttet fra Gruppe 36 til Gruppe 35

17.01.09, 1300: Veileder Snorre Westman har sagt fra seg stillingen.

17.01.09, 1620: Carl-Erik Kullman veileder for Gruppe 34.

19.01.09, 1120: Thomas O. Størksen veileder for Gruppe 13 og 40. Øyvind S. Garberg veileder for Gruppe 44 (i tillegg til Gruppe 7).

19.01.09, 1130: MTING-studenter lagt til i øvinssystemet.

19.01.09, 1420: Øvingsbokser er nå fikset. De befinner seg i Sentralbygg 2, lavblokk nord i 3. etasje. For å finne riktig boks, lønner det seg å se etter riktig veileder (ikke gruppenr.). Boksene er merket som et utklipp fra følgende fil: boksliste.pdf

19.01.09, 1750: Det er muligens noe feil i forhold til tidspunkt for veiledning for MTFYMA. For de det gjelder, anbefales det å sjekke denne siden hyppig de neste dagene, da vi forhåpentligvis finner løsningen raskt.

19.01.09, 1945: Det er ikke mulig å få ordnet opp i veiledningene for MTFYMA før tirsdag 20.01.09. Øvingen blir sannsynligvis derfor litt amputert for denne gruppen denne uken. Eirik Hoel Høiseth veileder Gruppe 36.

20.01.09, 0855: Veiledning for MTFYMA (Gruppe 19-22 og 50) er ennå ikke fullstendig løst. Veiledere for Gruppe 19, 21 og 50 møter 1015 (siden andre tidspunkt ikke passet), veileder for Gruppe 22 møter 1215 (slik at en unngår konflikt med forelesning i TMT4110). Veileder for Gruppe 20 har ennå ikke gitt noe svar på om han kan bytte til 1215 i dag. Vi gjør oppmerksom på at selv om Gruppe 49 fremdeles mangler veileder, vil denne gruppen bli veiledet i dag til normalt tidspunkt.

20.01.09, 1111: Gruppe 20 og 21 for MTFYMA veiledes til normalt tidspunkt (1215-1400) i dag.

22.01.09, 1825: Innleveringsfristen for Øving 1 blir 26.01.09 før kl. 1215 for ALLE studenter pga. rot i øvingssystemet og motstridende beskjeder. Fra og med neste uke gjelder vanlige frister.

23.01.09, 1140: Øvingsgruppene for MTFYMA blir flyttet. Planen er laget slik at den ikke skal interferere med timeplanen for MTFYMA. Tidspunkter og grupperom for hver av gruppene skal bli tilgjengelig i løpet av dagen.

23.01.09, 1430: Veiledningstidspunkt for MTFYMA, Gruppe 19-22 og 50 er oppdatert. For studenter som tilhører MTFYMA: Sjekk hvilken gruppe du hører til og hvor og når du har veiledning!

09.02.09, 1530: Per Ståle Larsen veileder Gruppe 49. Fra nå av mangler ingen grupper fast veileder.

27.02.09, 1710: Vær oppmerksom på at det ikke er studentassistentens jobb å rette øvingene. En får utdelt detaljerte løsningsforslag, og muligheten til å spørre studentassistenten i veiledningstimene.

MTIØT-EM: Gruppe 23

Veiledning: Mandag 1515-1700

VIKTIG BESKJED: Øvingslærers liste indikerer ikke hvilken retning studenter på MTIØT hører til. Studentassistent må derfor legge til studentene i øvingssystemet.

Gruppe 23: Studenter må legges til av studentassistent. Veiledning: Sveinung Alvestad, Elrom G034/G038.

MTIØT-PP Gruppe 24

Veiledning: Tirsdag 0815-1000

VIKTIG BESKJED: Øvingslærers liste indikerer ikke hvilken retning studenter på MTIØT hører til. Studentassistent må derfor legge til studentene i øvingssystemet.

Gruppe 24: Studenter må legges til av studentassistent. Veiledning: Øystein Arvesen, MA21

MTING Gruppe 25

Veiledning: Tirsdag 0815-1000

Gruppe 25: Auglænd-Aasheim. Veiledning: Erik Lian, R55/R56.

MTBYGG: Gruppe 1-8

Veiledning: Fredag 1015-1200

Gruppe 1: Andersen-Borge, pluss Gulliksen, Henrik Rasten; Johannessen, Jørgen; Lindseth, Rolv Einar; Manengen, Lars Henrik; Vik, Kjell Inge Langeland; Wold, Magne og Waagø, Oddrun Sunniva. Veiledning: Narges Kaynia, R51, fredag 1015-1200

Gruppe 2: Borgesen-Ervik. Veiledning: Krister Haugen, B21

Gruppe 3: Faqiri-Hamnes. Veiledning: Vegard Bilsbak, R52

Gruppe 4: Hansen-Kalnæs. Veiledning: Espen Berglie, R53

Gruppe 5: King-Melbye. Patrick Schneider, MA21

Gruppe 6: Moe-Roalkvam. Martin Resell, R55

Gruppe 7: Roe-Thomassen. Veiledning: Øyvind Garberg, K24

Gruppe 8: Thomsen-Aasheim. Arnkjell Løkke, R21

MTDESIG: Gruppe 9

Veiledning: Mandag 1015-1200

Gruppe 9: Berg-Aaland. Veiledning: Erik Lian, R60

MTEL: Gruppe 10-12

Veiledning: Mandag 1015-1200

Gruppe 10: Ali-Gehe, pluss Strømme, Erik. Veiledning: Patrick Schneider, Elrom G138

Gruppe 11: Hasle-Naley. Veiledning: Espen Berglie, El23

Gruppe 12: Nessa-Wigen. Veiledning: Audun Torp, Elrom G038

MTENERG: Gruppe 13-18

Veiledning: Torsdag 1415-1600

Gruppe 13: Algrøy-Eriksen, pluss Larsen, Øyvind og Oftedal, Jan Søby. Veiledning: Thomas O. Størksen, Elrom G038

Gruppe 14: Evensen-Hegstad. Veiledning: Andreas Kjølseth, Elrom G026

Gruppe 15: Heimdal-Kolsaker. Veiledning: Øyvind Persvik, Elrom G022

Gruppe 16: Kolstø-Nøland. Veiledning: Elisabeth Romijn, Elrom B113

Gruppe 17: Owe-Sundvor. Veiledning: Frøydis Aakenes, Elrom A172

Gruppe 18: Svarstad-Aase. Veiledning: Eirik Marthinsen, Elrom A168

MTFYMA: Gruppe 19-22, 50

Veiledning: Veiledning er definert per gruppe, ikke for hele linjen

Gruppe 19: Amaliksen-Eide. Veiledning: Fredag 1615-1800 i R56 av Håkon Heir

Gruppe 20: Eidnes-Helland. Veiledning: Onsdag 1215-1400 i F4 av Øyvind Persvik

Gruppe 21: Hellstrøm-Finnsen-Kvernelv. Veiledning: Tirsdag 1215-1400 i R4 av Emile Rusten

Gruppe 22: Lerstad-Ringheim. Veiledning: Mandag 0815-1000 i F4 av Krister Haugen

Gruppe 50: Risbak-Aanesen. Veiledning: Mandag 0815-1000 i VG2 av Sveinung Alvestad

MTKJ: Gruppe 28-30

Veiledning: Mandag 1515-1700

Gruppe 28: Abraha-Hove, Hanne. Veiledning: Arnkjell Løkke, R52/R53

Gruppe 29: Hove, Tor-Nævdal. Veiledning: Andreas Kjølseth, R51

Gruppe 30: Olhaye-Aanonsen. Veiledning: Emile Rusten, R50

MTPROD: Gruppe 31, 46-49

Veiledning: Tirsdag 1215-1400

Gruppe 31: Amundsen-Dons, pluss Holo, Anders Linde; Richardsen, Espen; Sørstrøm, Katrine Løbersli; Ørbeck, Trine-Lise. Veiledning: Håkon Heir, R55

Gruppe 46: Dæhli-Haug. Veiledning: Øystein Arvesen, K24

Gruppe 47: Hauge-Kuipers. Veiledning: Leon Dimas, R56

Gruppe 48: Kvame-Rudi. Veiledning: Vegard Bilsbak, R54/KJL23

Gruppe 49: Ruø-Aamodt. Veiledning: Per Ståle Larsen, GK1

MTMART: Gruppe 32-35

Veiledning: Mandag 0915-1100

Gruppe 32: Aga-Gjervan, pluss Mathisen, Sindre; Svanberg, Reinert. Veiledning: Leon Dimas, B23.

Gruppe 33: Gilje-Laugen. Veiledning: Eirik Marthinsen, B21.

Gruppe 34: Lausund-Ringheim. Veiledning: Carl-Erik Kullman, K27

Gruppe 35: Risholm-Aagaard. Veiledning: Frøydis Aakenes, MA24

MTMT: Gruppe 36

Veiledning: Tirsdag 0815-1000

Gruppe 36: Alm-Øvregård. Veiledning: Eirik Hoel Høiseth, R3

MTNANO: Gruppe 37

Veiledning: Onsdag 1015-1200

Gruppe 37: Bjerland-Årrestad. Veiledning: Hans Skarsvåg, K24

MTPETR/MTTEKGEO: Gruppe 38-41

Veiledning: Onsdag 1215-1400

Gruppe 38: Aftret-Flo. Veiledning: Eirik Høiseth, R73

Gruppe 39: Fredriksen-Mæhlum. Veiledning: Caroline Tandberg, El23

Gruppe 40: Mæland-Østebø. Veiledning: Thomas O. Størksen, K27

Gruppe 41: MTTEKGEO, Andersen-Wedervang. Veiledning: Audun Torp, K24

MTTK: Gruppe 42-45

Veiledning: Tirsdag 1015-1200

Gruppe 42: Albert-Gleditsch, pluss Rønning, Rasmus. Veiledning: Eirik Høiseth, Elrom A168.

Gruppe 43: Grændsen-Lilletveit. Veiledning: Hans Skarsvåg, Elrom G034.

Gruppe 44: Ljones-Sandnes. Veiledning: Øyvind S. Garberg, Elrom G022.

Gruppe 45: Schade-Åstveit. Veiledning: Elisabeth Romijn, Elrom G138.

2009-02-27, Erlend Aune