Møte med referansegruppen 30.01.2009

Møtereferat

Tilstede: Petter Holmstrøm, Eirik Haug, Lisa Lorentzen

Vi diskuterte følgende tema:

Forelesningene: Forelesningene fungerer rimelig greit. Tempo er passe. Tavlebruken grei. Lyden er grei. Så vi bare fortsetter som vi har begynt, i alle fall foreløpig.

Øvingene: Øvingene er fine. Man lærer mye av å arbeide med oppgavene. Øvingsgruppene fungerer så vidt vi vet. Det er dessverre nødvendig at øvingsveiledningen kommer en uke etter at stoffet er forelest. Grunnen er at det ikke skal bli for kort tid for studentene til å arbeide med øvingen, selv om de venter med å gjøre en oppgave til stoffet er forelest.

Studieteknikk: Under diskusjonen kom det frem noen gode råd når det gjelder læring av matematikk:

* Det kan lønne seg å gjøre øvingene så tidlig som mulig, slik at det ikke går for lang tid mellom forelesning av stoffet og treningen som ligger i å løse oppgaver i stoffet.

* Det er lurt å være del av en gruppe som arbeider sammen om matematikk, enten det nå er en gruppe i veiledningstimen eller det er en gruppe som møtes på mattelaben eller et annet sted. De som har forstått noe kan forklare til dem som ikke har forstått det. Dette lærer begge parter veldig mye av. Det er utrolig hvor mye klarere løse tanker og følelser blir når man uttrykker dem i ord.

* Øvingsveiledningen er en viktig del av kurset. Hjemmeøvingene er ikke tester på hva dere kan, men et opplegg man skal lære av. Dere lærer bedre ved å prøve dere selv, gjerne med ressurspersoner tilstede som dere kan spørre, enn ved å sitte på forelesning og se læreren regne oppgaver. Derfor er det også slik at om stud.ass.en ikke fungerer på en gruppe, så må faglærer få beskjed. Vi kan nemlig snakke med stud.ass.en og hjelpe ham/henne til å bli en bedre veileder.

Kontrakt: Referansegruppen og faglæreren er sammen kommet frem til følgende kontrakt som gjelder gjennomføringen av forelesninger:

Dersom faglærer

går for fort frem i timen,

er for uklar

eller synes å skrive noe galt på tavlen,

skal referansegruppen stanse henne, enten ved å stille spørsmål, eller påpeke en feil eller rett og slett si ifra, slik at vi kan fikse saken der og da. Dette er noe faglærer gjerne ser at alle bidrar med, men referansegruppen har altså fått et spesielt ansvar for dette.

2009-02-04, Lisa Lorentzen