Semesterprøve

Eksamen i faget består av to deler: en elektronisk semesterprøve som holdes i uke 12 og en skriftlig 4-timers slutteksamen 20. mai.

Sluttkarakteren i faget er den karakteren som er best av de to følgende alternativene:

  • poengsummen ved semesterprøve teller 20% av sluttkarakteren, og slutteksamen teller 80% av sluttkarakteren.

eller

  • karakteren ved slutteksamen teller 100%.

Det er nødvendig å stå til slutteksamen for å stå i faget.

Semesterprøven er en flervalgsprøve som gjennomføres på en datamaskin i hele uke 12. Selve prøven varer 90 minutter, og dere vil på forhånd kunne reservere plass på datasal til ønsket tidspunkt (Så lenge det er ledig kapasitet på ønsket tidspunkt). Når dere møter på datasalen får dere utdelt innloggingsinformasjon (brukernavn, passord og internettadresse). Husk å ta med studiebevis og semesterkort.

Studenter som har krav på tilrettelagt eksamen, må varsle instituttkontoret (7.etg. SB-II) om dette snarest mulig.

Det er i spesielle tilfeller mulig å ta prøven et annet sted enn i Trondheim, dersom man har tilgang til internett. Studenter som får slik tillatelse må skrive en egenmelding der det underskrives på at prøven er gjennomført med bare de tillatte hjelpemidlene.

Midtsemesterprøven består av et oppgavesett på 10 spørsmål generert fra en stor oppgavedatabase. Oppgavesettene blir dermed ulike, men oppgavene plukkes ut slik at vanskelighetsgraden skal bli mest mulig lik. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer hvorav bare ett er korrekt. Det gis ett poeng for riktig svar på et spørsmål og null poeng for galt svar.

Pensum for midtsemesterprøven:

  • Hele kapittel 9, bortsett fra 9.5
  • Hele kapittel 10
  • Hele kapittel 11
  • Hele kapittel 12, bortsett fra 12.9

Tillatte hjelpemidler ved midtsemesterprøven:

-Rottmanns formelsamling -HP30S kalkulator -ordbok

Påmelding

Du reserverer på forhånd plass på datasal. Vi har gjort om på systemet så du ikke lenger trenger studentnummer for å reservere plass. I stedet trenger du brukernavnet og passordet du vanligvis bruker for å logge inn på Innsida.

Påmeldingen åpner mandag 9. mars klokken 08:00.

Siste frist for påmelding er fredag 13. mars klokken 12:00.

Finn fram timeplanen din og følg denne lenken: (virker ikke før mandag 9. mars kl 08:00).

2009-03-12, Hans Rivertz