Maple for TMA 4105 Matematikk 2 – våren 2009

Mapleøvinger

Datasaler reservert for mapleøving

Det er reservert noen datasaler til Mapleøving 1. Det er langt fra nok datasaler, så en bør i hovedsak prøve å gjøre øvingene utenom disse tidspunktene.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Tirsdag 10.03.09 0815-2215 Vegas
Torsdag 12.03.09 0815-2215 Vegas
Fredag 13.03.09 0815-2215 Vegas, Etosha (R92), Lusenga (R93), Gombe (R90)
Lørdag 14.03.09 0815-2215 Vegas, Etosha (R92), Lusenga (R93), Gombe (R90)
Mandag 16.03.09 0815-2215 Etosha (R92), Lusenga (R93), Gombe (R90)
Tirsdag 17.03.09 0815-2215 Vegas, Etosha (R92), Lusenga (R93), Gombe (R90)
Onsdag 18.03.09 0815-2215 Etosha (R92), Lusenga (R93), Gombe (R90)

Veiledning av mapleøvinger

Det oppfordres til at enhver prøver å løse Mapleøving 1 i sin helhet før en oppsøker veiledning. Veiledning foregår på følgende tidspunkt:

Dag Dato Tidspunkt Sted
Tirsdag 10.03.09 10-14 Vegas
Torsdag 12.03.09 10-14 Vegas
Fredag 13.03.09 10-14 Vegas
Lørdag 14.03.09 10-14 Vegas
Tirsdag 17.03.09 10-14 Vegas
2010-02-15, Siri-Malen Høynes