Ressurser

Notater

Midtsemesteroppgaver

Midtsemester Oppgave LF Oppgaver som ikke er pensum
Høst 2017 Oppg LF
Høst 2016 Oppg Fasit
Høst 2015 Oppg Fasit
Høst 2014 Oppg med fasit
Høst 2013 Oppg med fasit 3, 4, 9, 10
Høst 2012 Oppg med fasit 5, 8
Høst 2011 Oppg Fasit 4, 9
Høst 2010 Oppg LF 6, 7, 8, 10
Høst 2009 Oppg LF 4, 5, 6, 8 ,9

Eksamensoppgaver

Eksamen Oppgave LF Oppgaver som ikke er pensum
Kont 2018 Oppg
Høst 2017 Oppg LF
Kont 2017 Oppg
Høst 2016 Oppg LF
Høst 2015 Oppg LF 8
Høst 2014 Oppg LF 7 (c )
Kont 2013 Oppg LF 1, 5 (b)
Høst 2012 Oppg LF 3
Kont 2012 Oppg LF 1
Høst 2011 Oppg LF 3, 5
Vår 2011 Oppg LF 4
Høst 2010 Oppg LF 5, 7
Vår 2010 Oppg LF
Høst 2009 Oppg LF 3 (b)
Vår 2009 Oppg LF 3, 7
Høst 2008 Oppg LF 4
Vår 2008 Oppg LF 3, 4, 5
Høst 2007 Oppg LF 5, 6
2018-11-20, Ole Fredrik Brevig