Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen forandres etter hver forelesning (om nødvendig).

Uke Tema Kapittel Video
34 Informasjon og introduksjon. Gjennomgang av pensum.
35 Reelle tall, tallmengder, absoluttverdi og linjer i planet. Sirkler i planet og trigonometri. Potenser og logaritmer. 1.1.1–1.1.5 Absoluttverdi, Linjer og sirkler, Trigonometri.
36 Funksjoner. Polynomer, rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. Eksponentialfunksjoner, inversfunksjoner og logaritmefunksjoner. 1.2.1–1.2.7 Funksjoner, Sammensatte funksjoner, Eksponentialfunksjoner og logaritmer, Inverse funksjoner.
37 Periodiske funksjoner. Eksponentiell vekst og tallfølger. Grenseverdier av tallfølger. Rekursjon og Fibonacci-tallene. 1.2.8, 2.1, 2.2, 2.3.4 Tallfølger, Grenseverdier av tallfølger, Tallfølger definert rekursivt.
38 Grenseverdier. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 Definisjon av grenseverdier.
39 Kontinuerlige funksjoner. Repetisjon for midtsemesterprøve. 3.2, 3.5 Kontinuerlige funksjoner, Skjæringssetningen.
40 Midtsemesterprøve. Derivasjon. Regneregler for derivasjon. 4.1, 4.2, 4.3 Derivasjon 1, Derivasjon 2, Derivasjon 3.
41 Derivasjon av trigonometriske funksjoner og eksponentialfunksjoner. Kjerneregelen. Derivasjon av inversfunksjoner. Newtons metode. 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 5.7 Den deriverte av en invers funksjon.
42 Høyere ordens deriverte. Logaritmisk derivasjon. Implisitt derivasjon. Sekantsetningen. Maksima og minima. 4.4.2, 4.4.4, 4.7.3, 5.1, 5.2, 5.3.1 Implisitte funksjoner. Lokale maksima og minima, Absolutt maksimum og minimum.
43 Lineær approksimasjon. L'Hospitals regel. Taylor-polynomer. 4.8, 5.5, 7.6 Lineær approksimasjon.
44 Antiderivasjon. 5.8
45 Integrasjon. Riemann-integralet. Midtpunktregelen. Analysens fundamentalteorem og ubestemte integraler. 6.1, 7.5.1, 6.2 Fundamentalteoremet for integralregning.
46 Areal, gjennomsnittsverdi, uekte integraler. 6.3.1, 6.3.3, 7.4.1 Areal mellom kurver, Gjennomsnittsverdi.
47 Oppsummering og repetisjon.
2018-10-12, Ole Fredrik Brevig