Mattehjelpen 01

Mattehjelpen 01 er et ekstra tilbud om veiledning for studenter i "01-emnene" dvs. MA0001, MA1101, MA1201 og MA1301. Veiledningen forestås av instituttets emeriti Kari Hag og Per Hag. Her kan du få hjelp med øvingsoppgaver og/eller faglige spørsmål som du ønsker å få oppklart.

Tid og sted:

  • Mandag 08:15–10:00 i Rom 734, Sentralbygg II.
  • Torsdag 08:15–10:00 i Rom 734, Sentralbygg II.

Første veiledningstime blir torsdag 30. august.

2018-08-20, Ole Fredrik Brevig