BMAT, MLREAL, MTEL og MTTK

Aktuelle beskjeder til parallellen
 • Tilbakemeldningsboks: Det finnes alltid noe som kan forbedres, noe som skal beholdes, noe man kunne prøve ut, derfor: Gi oss tilbakemeldninger angående forelesningene, øvingene og Matte 4K generelt.
 • Vi så allerede på oppgavene A4, A56, A5 på tirsdag!
 • Eksamensoppgaver vi skal se på (med fokuset på ideer)
  • Laplacetransformasjon: A4, A56
  • Fourierrekker: A5
  • Partielle differensialligninger (Separasjon av variabler): A21, A25
  • Partielle differensialligninger (Fouriertransformasjon): A22, A35, A6
  • Fouriertransformasjon: A58, A41
  • Analytiske funksjoner: B13
  • Kurveintegral: B14, B9
  • Laurentrekker: B20, B31
  • reelle integraler ved hjelp av residyregning: B27, B6, Høst 2007 Oppgave 2
 • Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper: Ta kontakt med studass. eller øvingslærer
 • Andere spørsmål: Ta kontakt med foreleseren enten i pausene, etter forelesningene eller i treffetiden, men unngå å sende eposter

Et notat om ordinære differensialligninger.
Et sammendrag av delkapitlene 16.1.-16.4.
Et sammendrag av delkapitlene 15.1-15.4.
Et sammendrag av delkapitlene 14.1-14.4.
Et sammendrag av delkapitlene 13.1-13.7.
Et sammendrag av delkapitlene 12.1-12.7.
Et sammendrag av delkapitlene 11.1-11.4, 11.7, 11.9.
Bildene til delkapitlene 11.1-11.3.
Et sammendrag av delkapitlene 6.1-6.7.

Forelesninger

 • Mandag 13:15-15:00 i S7
 • Tirsdag 08:15-10:00 i S3

Faglærer

Katrin Grunert
Kontor: rom 1102, Sentralbygg 2
Treffetid: Fredager 09:00-10:00

Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Husk: Gruppen representere deg, du må si i fra hvis du vil den skal ta opp noe, f.eks. ang. forelesninger, øvinger etc. (Ta gjerne også kontakt direkte med foreleser/øvingslærer).

Møtedatoer:

* Onsdag 03.09.2014, 12:00-13:00, rom 822, SB2.
* Mandag 20.10.2014, 15:00-16:00, S7

2014-11-14, Katrin Grunert