Pensum

Foreløpig pensum for TMA4120 Matematikk 4K høsten 2014:

Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics

Utgave 10

  • Alle øvinger
  • 6.1 – 6.7
  • 11.1 – 11.4, 11.7 og 11.9 (ikke DFT, FFT)
  • Kap. 11.4 i 9. utg. av Kreyszig (finnes ikke i utgave 10).
  • 12.1 – 12.7
  • 13
  • 14
  • 15.1 – 15.4
  • 16
  • 17.1

Fouriercosinustransformasjon og Fouriersinustransformasjoner ikke pensum, kun den ordentlige Fouriertransformasjonen

2014-09-01, Katrin Grunert