Tentativ fremdriftsplan

Dette er en tentativ fremdriftsplan. Den kan bli endret.

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Øving kjente metoder som blir brukt
34 6.1–6.4 uekte integral, delbrøkoppspalting, substitusjon
35 6.4–6.7 1 de l'Hôpital, iterert dobbeltintegral, separable diffligninger
36 11.1–11.3 2 periodiske, jevne og odde funksjoner
37 11.4, Kap. 11.4 i 9. utg. av Kreyszig (finnes ikke i utgave 10)., 11.7, 11.9 3 Eulers formel, sammenheng mellom Riemannsum og integral
38 11.9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 4 trigonometriske funksjoner på enhetssirkelen, separasjon av variabler
39 12.5, 12.6, 12.7(Use of Fourier transforms, Example 1, Example 3) 5 separasjon av variabler, Fourierrekker, Eulers formel, Fouriertransformasjon
40 13.1 – 13.3 6 polarkoordinater, kontinuitet og derivasjon av reelle funksjoner
41 13.4, 17.1, 13.5 – 13.7 7 partielle deriverte, parametrisering av kurver
42 13.7, 14.1, 14.2 8 parametrisering av kurver, buelengde, Greens teorem
43 14.3, 14.4, 15.1, 15.2 9 konvergens og divergens av rekker
44 15.3, 15.4, 16.1 10 egenskaper av rekker, Taylorrekker
45 16.2 – 16.4 11 potensrekker vs. analytiske funksjoner, substitusjon
46 16.4 og eksempler 12 uekte integral, Cauchys prinsipalverdi
47 Repetisjon/Eksamensoppgaver
49 Eksamen tirsdag 2/12.
2014-10-31, Katrin Grunert