TMA4120 Matematikk 4K høsten 2014


FELLESMELDINGER


 • (12.11.14)
  • Om eksamen:
   • Hjelpemidler:
    • Godkjent kalkulator og Rottmann Matematisk formelsamling.
    • Formelark legges ved eksamensoppgavene.
    • IKKE tillatt å ta med et A4-ark med håndskrevne notater.
   • Rottmann:
    • Appendiks A: Innholder formler som kan være nyttig på eksamen.
    • To ulike definisjoner av Fouriertransform i Rottmann. Benytt s. 176!
   • Formelark:
    • På eksamen vil dette formelarket (1 side) følge med oppgavene.
  • Øving 13:
   • For å ta eksamen må du ha 8 (av 12) øvinger godkjent!!
   • Kun de med akkurat 7 godkjente øvinger etter øving 12 skal levere.
   • Ingen retting eller lf - kun godkjenning/registrering.
   • Frist: mandag 17.11. kl 14:00.
  • Slides fra forelesningene:
   • Er lagt ut på sidene til de to parallellene.
   • I tillegg et notat om ordinære differensialligninger.
 • (29.08.14)
  • Komplekse Fourierrekker:
  • Fremdriftsplan:
   • Under kjente metoder blir det henvist til metoder, som dere er kjent med, som blir brukt i forelesningene.
  • Kreyszig 9. utg.
   • dekker hele pensum og kan benyttes
   • brukere av 9. utg. må selv finne ut hva som er pensum (se 2013-siden for faget)
    og selv få tak øvingsoppgaver som alle er hentet fra 10. utg.
  • Videoforelesninger i Matematikk 4D:
   • Dekker pensum uke 34-39 (se Fremdriftsplan), men ikke det som følger (Kompleks Analyse).
   • Numeriske metoder som dekkes i Matematikk 4D er ikke pensum i Matematikk 4K.
   • Disse videoforelesningene kan være et supplement til de vanlige forelesningene,
    men de er ikke en del av opplegget i Matematikk 4K og dere bruker dem på eget ansvar.
  • Læringsmål:
 • Velkommen til Matematikk 4K!
 • Forelesningene starter uke 34 (18.8.-22.8.).

Paralleller

Øvingslærer

Emnebeskrivelse

Eksamen

 • Dato:
  • 02.12.2014 kl 9:00-13:00
 • Godkjente hjelpemidler:
  • Kun Godkjent kalkulator og Rottmann Matematisk formelsamling.
2015-08-14, Katrin Grunert